Grafton: Zdraví je téma napříč generacemi

Čeští zaměstnanci v rostoucí míře pečují o své zdraví, a to bez ohledu na věk. Je to patrné jak z růstu zájmu o benefity související se zdravím, tak i z výsledků generačního průzkumu, který zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment. Vyplynulo z něj, že nejcitlivější na své zdraví jsou pracovníci z nejmladší generace Z, nejzodpovědnější přístup však mají zástupci nejstarších generací, tedy X a Boomers. Nejen, že více než dvě třetiny z nich pravidelně chodí na preventivní prohlídky, ale nejvíce se zajímají i o nadstandardní vyšetření. S pravidelnější prevencí pracovníků všech věkových skupin začínají pomáhat i zaměstnavatelé.

Téma péče o zdraví se díky prodlužující se délce produktivního života stává prioritou nejen samotných zaměstnanců, ale stále více i zaměstnavatelů. I v jejich zájmu je pevné zdraví jejich lidí, a to napříč věkovými skupinami. „Demografie je neúprosná, očekává se, že počet seniorů v populaci do roku 2050 vzroste o 51 % na 3,076 milionu osob, zatímco počet obyvatel v produktivním věku poklesne o 829,5 tisíce oproti současnosti. Věk odchodu do důchodu se tak bude dále prodlužovat a zaměstnávání seniorů bude pro zachování funkčního trhu práce nutností,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment, s tím, že zaměstnavatelé v rostoucím měřítku začínají poskytovat benefity týkající se zdraví, k nimž stále častěji patří i hlídání termínů preventivních prohlídek.

Z průzkumu totiž vyplynulo, že na preventivní prohlídky pravidelně chodí jen 61 % zaměstnanců. „Vzhledem k tomu, že téměř polovina příčin úmrtí v Česku je preventabilních a tudíž zbytečných, mělo by zbylých 39 % zaměstnanců napříč věkovými skupinami svou docházku na preventivní vyšetření přehodnotit a na prohlídky chodit pravidelněji,“ komentuje Jitka Kouba a dodává: „Nejčastějším důvodem, proč preventivní prohlídky respondenti vynechávají, jsou časové možnosti a také nízké povědomí o tom, jaké prohlídky v jakém věku je potřeba absolvovat. Právě s tím by mohli zaměstnavatelé pomoci.“

Asi nejzodpovědnější ke svému zdraví jsou zástupci nejstarších generací na trhu práce, tedy X (67 %) a Boomers (69 %). Nejčastěji chodí na preventivní prohlídky a nejvíc se zajímají i o nadstandardní vyšetření. Nejméně často tyto prohlídky navštěvuje generace Y (55 %). Nejcitlivější na své zdraví je naopak nejmladší generace Z. Největší podíl respondentů z této věkové skupiny totiž uvedlo, že lékaře vyhledají hned, jak se u nich objeví nějaký zdravotní diskomfort. Plných 66 % respondentů napříč věkovými skupinami se ovšem své zdravotní potíže nejdříve snaží řešit vlastními silami a na lékaře se obrací až ve chvíli, kdy vlastní řešení nezabere.