Jak napsat pracovní inzerát v angličtině?

Firmy se potýkají s nedostatkem pracovních sil a o kvalitní pracovníky se doslova přetahují. Správně a zajímavě koncipovaný inzerát pro nábor nových zaměstnanců je proto naprostou nezbytností. Jak ovšem takový inzerát sestavit v angličtině?

Při psaní inzerátu v anglickém jazyce je třeba myslet na to, že řadu termínů běžně používaných českými personalisty nelze překládat doslovně, a to z důvodu odlišné legislativy či kulturních zvyklostí. Jiřina Velemanová z jazykové školy James Cook Languages připravila několik tipů, jak na anglický inzerát.

 

Oslovení, úvod

Chcete oslovit tu správnou skupinu kandidátů? Je nutné si definovat, koho hledáte a tomu přizpůsobit jazyk. Nejuniverzálnější je koncept otázka – odpověď. Například: Would you like to…? We offer 25 paid days off and more., případně: Tired of working long hours with never-ending…? Come work with us….

 

Představení společnosti (Company description/About us)

Nejdůležitější je dostatek informací. Není třeba uvádět příliš mnoho detailů, ale věcně shrnout, o jakou firmu se jedná, v jakém oboru se pohybuje a v čem vyniká. Než Join the biggest and fastest growing app development company je vhodnější Join one of the biggest and fastest growing app development companies in the country.

K popisu použijte například tyto fráze:

an international / regional company = mezinárodní / regionální firma

a local producer = místní výrobce

a multinational chain = nadnárodní řetězec

a leading provider = přední poskytovatel služeb

 

Název pozice (Job title) a zkratky

Názvů pozic je nespočet, juniorskou pozicí asistenta počínaje a generálním ředitelem konče. Co se formátu týče, pozice jsou vždy psány s velkými písmeny na začátku slov.

Junior = tento přívlastek neznamená, že uchazeč musí být věkově mladý, ale vyjadřuje, že pracovník ještě nemá s prací na této pozici příliš zkušeností, čemuž odpovídá i výše mzdy

Senior = tento přívlastek označuje pracovníka, který má za sebou v daném oboru mnoho let praxe.

Executive Assistant = asistent, v praxi jedna z nejnižších pracovních pozic ve firmě. Jeho úkolem je plnit úkoly od nadřízených

Manager = výraz je odvozený z anglického slovesa manage = řídit, organizovat, hospodařit

Office Manager = pracovník zodpovědný za plynulý chod kanceláře a provozní záležitosti

Contractor = velmi všeobecné pojmenování člověka pracujícího pro firmu externě, na smlouvu.

Některé názvy pozic se nejčastěji uvádějí zkratkou, tu je však vhodné na úvod rozepsat. Například: u ředitelů divizí, tedy C-level Jobs:

KAM (Key Account Manager) = kontaktní osoba pro klíčové zákazníky

CFO (Chief Finance Officer) = finanční ředitel

COO (Chief Operating Officer) = provozní ředitel

CIO (Chief Information Officer) = IT ředitel

CEO (Chief Executive Officer) = nejvyšší ředitel

  

Popis pozice (Job description/Job summary/Job overview)

Oslovte kandidáta přímo a popište jeho povinnosti: Nejjednodušší je začít frází You will be responsible for…/Your responsibilities will include a pokračovat gerundivem (tj. slovesem končícím – ing)

 

Typ spolupráce (Employment/Contract type), Druh úvazku (Job term/Job type)

Typ pracovního vztahu, smlouvy a rozsahu spolupráce popisujeme více pojmy než jen Full-time a Part-time:

Permanent job/permanent contract = práce na dobu neurčitou

Fixed-term job/fixed-term contract = práce na dobu určitou

Trade licence = živnostenský list

Temporary job/temp job = brigáda

Paid/unpaid internship = placená/neplacená stáž

Flexible/fixed working hours = pružná/pevná pracovní doba

 

Požadavky na uchazeče (Requirements)

Vypisovat osobnostní kvality v inzerátu je přežitek. Co má tedy smysl uvádět? Konkrétní kvalifikaci, případně zkoušky a certifikáty, jazykovou znalost, pracovní zkušenost.

Lze používat například tyto fráze:

Key performance competencies = klíčové dovednosti

Nice to have skills = dovednosti, které jsou výhodou

Who are we looking for? = Koho hledáme?

Required = požadovaný

X years of experience = X let praxe, zkušeností

With experience in a similar position = se zkušeností na obdobné pozici

 

Výše platu (Salary) a bonusy

Ne v každém anglicky psaném inzerátu narazíme na odstavec nazvaný salary neboli plat, mzda. Kýžené informace o výši mzdy a firemních benefitech se často skrývají pod pojmy Remuneration (ohodnocení), Compensation package (ohodnocení), We offer:… (Nabízíme:…).

 

Závěr

Inzerát je vlastně reklamní text. Zakončete ho proto jednoduchou výzvou k akci: Apply now případně How to apply? Uveďte, jaké dokumenty a informace budete od kandidáta v případě jeho zájmu potřebovat.