Lidem chybí kolegové, přesto se do kanceláří nehrnou

Asi nejvíce chybí lidem pracujícím kvůli pandemii koronaviru z domácích kanceláří možnost vídat se a osobně konzultovat pracovní úkoly s kolegy, přesto se zpět do firemních kancelářských parků neženou. Možnost práce z kanceláře tak využívá zatím jen něco mezi 7 a 15 % zaměstnanců. Vyplývá to z šetření asociace ABSL, která v ČR sdružuje firmy z oboru IT, podnikových a digitálních služeb.

Malý zájem zaměstnanců o návrat do firemních kanceláří je zajímavý i v kontextu zjištění průzkumu společnosti Colliers, která je strategickým partnerem ABSL. Lidem pracujícím z domova dle něj téměř v polovině případů vadí, že nedokáží dobře oddělit pracovní a soukromý život. Výhody, které home office nabízí, však zřejmě stále vítězí. „Lidem se z domova pracuje dobře, nemusí ztrácet čas dojížděním, pracují v době, která jim nejlépe vyhovuje a ze strany zaměstnavatelů mají maximální podporu,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL. Tato podpora se přitom netýká jen pracovního know-how, ale například i vybavení. Firmy svým lidem do domácích kanceláří zapůjčily veškeré potřebné IT vybavení a v mnoha případech dokonce i pracovní stoly či kancelářské židle. To vše bezpochyby přispělo i k tomu, že plných 77 % firem z oboru podnikových služeb i v době plného home office vykazovalo stejnou či dokonce vyšší produktivitu.

Plný home office zaměstnanci vnímali vesměs pozitivně. „V rámci našeho průzkumu jsme se zaměstnanců ptali na jejich spokojenost a také na klíčové slovo, které z jejich pohledu nejlépe definuje situaci, ve které se díky pandemii v práci ocitli. Nejčastěji padaly velmi pozitivní výrazy jako flexibilita či příležitost,“ říká Jonathan Appleton. I to je možná jeden z důvodů, proč lidé zpět do kanceláří nespěchají.

Firmy z oboru podnikových služeb již před několika týdny znovuotevřely své kanceláře, v první fázi jen pro několik desítek procent zaměstnanců. Nabízená kapacita ovšem zatím vůbec nebyla naplněna. „Zaměstnanci již do našich kanceláří v omezeném množství a za předpokladu dodržování distancovaní mohou, nicméně většina nadále využívá možnosti práce z domova. Momentálně je obsazenost kanceláří mezi 10 – 15 %, což koresponduje s obecným trendem v odvětví. Celková situace rozhodně ovlivní podobu práce i do budoucna, jedná se o aktuální téma a její konkrétní podoba se momentálně řeší,“ říká například Lucie Kubizňáková manažerka společnosti Johnson&Johnson. Podobnou zkušenost má i SAP Services, který umožnil práci z kanceláře maximálně 30 % zaměstnanců, zejména pak těm, jejichž charakter práce vyžaduje fyzickou přítomnost v kanceláři, anebo těm, kteří měli s prací z domova nějaký problém. Aktuálně však tuto možnost využívá jen 10 % z celkového počtu 1200 zaměstnanců.

Protože se zaměstnancům v domácích kancelářích líbí a styl vzdáleného výkonu práce jim vyhovuje, firmy se pomalu začínají připravovat i na situaci, že většinový home office se stane běžným standardem. Řeší, jak udržet kreativního a inovačního ducha týmu a jak zachovat a rozvíjet firemní kulturu i v případě, že zaměstnanci pracují z domova a potkávají se minimálně. Zhruba polovina firem z tohoto důvodu zvažuje zavedení tzv. hybridního modelu, který umožní zaměstnancům tři dny pracovat z domova, ale dva dny preferuje jejich přítomnost v sídle firmy. Třetina zase zvažuje nové formáty virtuálních interaktivních setkání.

Výraznější využití práce z domova bude mít vliv i na změnu hlavní funkce firemní kanceláře. Dá se očekávat, že kanceláře přestanou být místem výkonu práce, která vyžaduje soustředění, ale stanou se naopak prostorem podporujícím kreativitu zaměstnanců a hledání inovací. „Kancelář se stane místem setkání, spolupráce a výměny informací, velmi živým místem, které bude podporovat interakci mezi zaměstnanci. Tento trend byl patrný již před obdobím Covid-19 a pandemie ho jenom urychlila,“ uvedla Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory v české pobočce Colliers International. Spolu s touto změnou přijde k mnohem většímu slovu i sdílení pracovních stolů, které dosud využívá jen velmi malé procento firem.