Pětina lidí si hledá novou práci

V uplynulém půlroce změnilo práci 15 % Čechů. Nejčastěji šlo o zaměstnance z oblasti zemědělství a lesnictví a v sektoru služeb z oborů hotelnictví a stravování. Zhruba pětina Čechů si hledá práci s nástupem po Novém roce.

Z průzkumu realizovaného na přelomu října a listopadu vyplynulo, že se stávajícím zaměstnavatelem je spokojeno 67 % českých zaměstnanců, 22 % je spokojeno velmi. Nespokojenost vyjádřilo pouze 6 % respondentů, velmi nespokojených je jen něco přes 3 % zaměstnanců. „Současná vysoká spokojenost zaměstnanců se zaměstnavateli souvisí s extrémně nízkou mírou nezaměstnanosti a nedostatkem kvalitních pracovníků, která vede zaměstnavatele ke zvyšování platů, rozšiřování zaměstnaneckých benefitů, podpoře jejich rozvoje a důrazu na dobré pracovní prostředí,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Kvalifikovaným zaměstnancům tak roste sebevědomí a chuť rozhlížet se po nových příležitostech.“

Míra spokojenosti zaměstnanců se svými zaměstnavateli přitom roste se stupněm dosaženého vzdělání respondentů a je tradičně vyšší u žen (73 %) než u mužů (61 %). Pokud je o obory, tak nejvíce nespokojených zaměstnanců je v oblasti výroby chemických produktů (40 %), v potravinářské výrobě (17 %) a v dopravě (16 %). Na zcela opačné straně žebříčku míry spokojenosti jsou zaměstnanci z oboru IT služeb, kteří v průzkumu vyjádřili v 94 % případů spokojenost se stávajícím zaměstnavatelem.

Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele téměř 15 % lidí. Míra fluktuace byla tradičně o něco vyšší u mužů (16 %) než u žen (14 %). Nejčastěji (34 %) měnila práci nejmladší kategorie zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a téměř čtvrtina ve věkové kategorii 25 – 34 let. S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá. Nejčastějším důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek, nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem a osobní touha po změně práce. Pokud jde o obory, tak k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele došlo v zemědělství a lesnictví, v sektoru služeb v oblasti hotelnictví a stravování a v oblasti obchodu a distribuce.

„Poslední čtvrtletí roku je tradičně obdobím, kdy lidé aktivněji zvažují změnu zaměstnání. Aktuálně novou práci hledá 7 % dotazovaných, dalších 12 % po nových pracovních nabídkách a příležitostech spíše pokukuje, což je trendem posledních 2 let, kdy začala velmi stoupat poptávka po pracovnících,“ uvedla Alžběta Honsová. Nové zaměstnání v současné době hledají zejména lidé z oblasti výroby chemických produktů (60 %), z oboru hotelnictví a stravování (36 %), výroby potravin (33 %) a zemědělství a lesnictví (30 %). Největší poptávka po lidech panuje stále v oborech IT, engineering a finance. Velmi vyhledávaní jsou lidé s IT nebo finančním backgroundem a znalostí dvou světových jazyků. Chybí ale i kvalifikovaní lidé ve výrobě a ve velkém i nekvalifikovaní pracovníci v sektoru logistiky a automotive.