Sdílené podnikové služby: růst pandemii navzdory

Výsledky rozsáhlého průzkumu, který mapuje aktuální finanční ohodnocení stovek pracovních pozic v 9 oborech a 13 regionech České republiky, zveřejnila personální agentura Grafton Recruitment. Jednoznačně z něj vyplývá, že po dlouhém období konjunktury dochází k zastavení růstu mezd. Výši finančního ohodnocení stejně jako případných benefitů navíc již nediktují zaměstnanci, ale rozhodují o nich opět zaměstnavatelé. Kandidáti se současné situaci flexibilně přizpůsobují a na čelní příčky svých priorit kladou stabilitu pracovního místa, jistotu práce a bezpečnost, a to i za cenu nižších příjmů.

„Již od roku 2019 sledujeme postupné zpomalování růstu české ekonomiky, které letos ještě zvýraznila pandemie koronaviru. I když firmy mohly využít řadu vládních podpůrných opatření, dá se očekávat jak propad české ekonomiky na úrovni 10–15 procent, tak i růst nezaměstnanosti až na 6–10 procent,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Již nyní je dle něj patrný trend, kdy se na jedné straně výrazně snižuje počet nově otevíraných pozic u zaměstnavatelů, na druhé straně násobně roste počet volných uchazečů. Pro zaměstnavatele to znamená, že se mohou opět plně soustředit na výběr kvalitnějších kandidátů, kteří pro získání práce splňují všechny předpoklady, a zaměřit se mohou i na produktivitu práce, která v předchozích letech obecně spíše stagnovala. Dalším efektem aktuálního vývoje pracovního trhu je i výrazné snížení fluktuace zaměstnanců, a to právě z důvodu nízkého počtu otevřených pracovních nabídek. 

Ovšem nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé pociťují v současné době značnou nejistotu. Vyplývá jak z epidemiologického vývoje, tak i z nejasných a měnících se objemů zakázek, a je důvodem velké opatrnosti firem v oblasti náboru. Trendem roku 2020 proto je a bude flexibilní forma zaměstnávání uchazečů, a to především, avšak nikoli výlučně, v oblasti výroby.
„Dá se očekávat, že po zbytek roku nebude velký zájem o nábor uchazečů bez kvalifikace, nadále se však budeme potýkat s nedostatkem kvalifikovaných kandidátů, kteří dříve často přicházeli ze zahraničí, ale kvůli pandemii museli v mnoha případech opustit Českou republiku. Přeshraniční nábor bude proto i nyní, v době rostoucí nezaměstnanosti, potřeba,“ říká Martin Malo.

Zatímco celá řada sektorů zažívá v souvislosti s pandemií koronaviru stagnaci či dokonce propad, obor podnikových služeb dokázal díky přesunu většiny svých zaměstnanců na home office zajistit hladký provoz i v době nouzového stavu a růst i v době obecného ochlazení ekonomiky i trhu práce. Dle průzkumu oborové asociace ABSL se totiž více než polovině českých center v souvislosti s pandemií dokonce otevřely nové příležitosti. Některá centra přebírala procesy od svých sesterských organizací v Asii, kde infrastruktura neumožnila převést všechny lidi na práci z domu a muselo dojít k dočasnému útlumu provozu, jiná zase rozšiřovala svou regionální působnost anebo začala poskytovat nové služby, například IT podporu zaměstnanců pracujících z domova, konsolidaci dat, digitalizační projekty či zavádění robotické automatizace. I proto obor patří k několika málo sektorům, které nepozastavily své náborové aktivity. Růstu navzdory však i zde došlo ke stagnaci mezd. Mírný růst lze zaznamenat jen v oblasti IT Services, a to napříč všemi regiony ČR. Mzdy v oblasti financí lehce rostou jen v Praze, u pozic v HR v Ostravě a v Supply Chain Managementu v Brně.

Grafton Recruitment – Přehled mezd 2020
Pracovní pozicePraha a STČ krajBrno a JM krajOstrava a MSZ kraj
Podnikové služby
Představitel zákaznických služeb35-4521-3621-30
Účetní pro závazky35-5525-5025-50
Finanční analytik40-7035-6035-50
Master Data specialista38-4535-4535-40
Vedoucí týmu technické podpory60-10055-7055-70
Zdroj: Grafton Recruitment 2020, hrubá mzda v tis. Kč za měsíc vč. bonusů