ABSL a Colliers International Czech Republic strategickými partnery

Novým strategickým partnerem asociace ABSL se stala společnost Colliers, přední globální společnost nabízející poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí a investičního managementu. Cílem partnerství je další rozvoj sektoru podnikových služeb v České republice a podpora všech členů ABSL stejně jako nově vznikajících center na českém trhu. Společnost Colliers bude v tomto duchu poskytovat poradenství v oblasti analýzy kancelářského trhu, vyhledávání kancelářských prostor a návrhu inspirativního pracovního prostředí.

Obor podnikových služeb v České republice ročně vzroste o více než 10 000 pracovních míst. Vzhledem ke globálnímu dosahu lákají centra podnikových služeb do mnoha českých a moravských měst kvalifikované zaměstnance z celého světa. Atraktivní pracovní prostředí se tak vedle zajímavé náplně práce pro ně stává velmi důležitým nástrojem v boji o talenty.

„Colliers je jedním ze zakládajících členů naší asociace. Máme radost, že se nyní naše spolupráce ještě prohloubí, a to na základě strategického partnerství v oblasti realit v roce 2020,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL, a dodává: „Budoucí úspěch našeho sektoru je úzce spjat s inovacemi ve všech oblastech, včetně kancelářského designu. Tým Colliers může našim členům nabídnout rozsáhlé lokální i zahraniční zkušenosti a podpořit je při vytváření strategií, které souvisí s lokalitou sídla i samotným kancelářským prostředím.“

Pracovní prostředí patří k prioritním tématům firem napříč obory. Trh práce zůstává nadále velmi napjatý, a je proto nutné, aby firmy dokázaly zůstat konkurenceschopnými a udržet si kvalitní pracovníky. Z detailních průzkumů zaměstnaneckých preferencí v otázkách pracovního prostředí vyplývá, že lidé ocení moderní, flexibilní a inspirativní pracovní prostředí. Aktivity společnosti Colliers pokrývají nejen velká města, jako je Praha, Brno či Ostrava, ale i celou řadu dalších regionů, kde se etabluje stále více center podnikových služeb. Právě tento regionální dosah zaručí podporu všem členům ABSL.

„Jsme nadšení, že se Colliers a ABSL dohodly na strategickém partnerství s cílem podpořit společnosti z oboru podnikových služeb v oblasti komerčních nemovitostí a těšíme se na naši spolupráci,“ říká Tewfik Sabongui, ředitel společnosti Colliers International Czech Republic. „Věřím, že toto partnerství bude v roce 2020 oboustranně prospěšné a přinese mnoho nových nápadů, postřehů a hodnotných informací z naší expertízy a průzkumu trhu, které členům ABSL představí stávající i budoucí trendy v oblasti komerčních nemovitostí a designu samotných pracovišť, a podpoří tak jejich růst.“