Do práce s MHD, k tomu Wi-Fi a restaurace

Při zvažování pracovní nabídky zaměstnanci stále častěji upřednostňují společnosti, které nabízejí atraktivní kanceláře v příjemných a dobře dostupných lokalitách. Vyplývá to z nedávného průzkumu mezi více než 1400 zaměstnanci firem působících v segmentu sdílených podnikových služeb.

Segment sdílených podnikových služeb na českém trhu velmi dynamicky roste. V současnosti zaměstnává již přes 65 000 lidí, ať již jde o experty z oblasti informačních technologií, finančních či marketingových služeb anebo personalistiky. Vzhledem k 20% meziročnímu tempu růstu celého segmentu vnímají firmy v oblasti lidských zdrojů konkurenci a rostoucí boj o talenty, a proto je pro ně názor zaměstnanců důležitý při vytváření pracoviště, které je přívětivé, produktivní a podporuje výkon,“ uvedl Ota Kulhánek, prezident asociace ABSL, která sdružuje firmy působící ve sdílených podnikových službách. Jaké jsou tedy skutečné preference zaměstnanců?

Lokalita kanceláří a doba dojíždění
Drtivá většina respondentů z Prahy (92 %) žije v dojezdové vzdálenosti pod 60 minut. 42 % pracovníků však zdůraznilo, že maximální doba, kterou jsou ochotni strávit cestou do práce, je 21 až 40 minut. Dalších 44 % účastníků průzkumu pak připouští, že je ochotno cestovat až 60 minut.

Situace je velmi podobná i v dalších velkých českých městech, kde je necelá polovina (48 %) zaměstnanců ochotná věnovat dojíždění do práce 21 a 40 minut, dalších 40 % až 60 minut. Přestože jsou účastníci průzkumu ochotni strávit cestou do práce relativně dlouhou dobu, přílišná délka této cesty je pro polovinu z nich (49 %) jedním z nejdůležitějších negativních faktorů.

40 % respondentů by ocenilo, kdyby jejich kancelář byla v centru města, a to především kvůli jeho zázemí a službám. Více než polovina (53 %) však uvedla, že lokalita (centrum města vs. ostatní oblasti) je při rozhodování o přijetí pracovní nabídky méně důležitá než právě vzdálenost od místa bydliště, pokud je zde dobrá dostupnost veřejnou dopravou. Z průzkumu dále vyplynulo, že dvě třetiny lidí (67 %) je ochotných dojít ze zastávky metra nebo tramvaje dalších až 10 minut pěšky, aby se dostali do práce. 21 % respondentů však zdůraznilo, že taková procházka by měla být příjemná.

„S využitím dnešních nástrojů geografických informačních systémů (GIS) dokážeme firmám pomoci najít optimální umístění pro jejich kanceláře. Na základě klientem poskytnutých adres zaměstnanců v GPS formátu můžeme vytipovat budovy, které jsou pro jeho zaměstnance co do dostupnosti nejvýhodnější. To je zvláště důležité, protože přestěhování sídla společnosti může být pro zaměstnance nepříjemné. Pokud se podíváme na jednotlivé hodnotící faktory, je to právě lokace kanceláří, kterou 52 % respondentů po přestěhování hodnotilo jako horší či alespoň bez zlepšení. Přestěhování ale přispělo ke zlepšení takových aspektů, jako je celkový komfort práce nebo dostupnost relaxačních a společenských zón,“ vysvětluje Blanka Vačková, vedoucí výzkumu v JLL.

Způsob dopravy
Nejčastějším způsobem dopravy je pro dotazované zaměstnance městská hromadná doprava. Následuje auto a až na třetím místě je pěší chůze. Průzkum tedy potvrzuje skutečnost, že jedním z hlavních faktorů úspěšných kancelářských budov v Praze je blízkost metra nebo tramvaje, v ostatních městech pak tramvaje či autobusu.

Dojíždění autem je pro zaměstnance v České republice méně obvyklé, denně se tímto způsobem do práce dopravuje pouhých 23 % respondentů. Do značné míry je to způsobeno dobře rozvinutou a efektivní veřejnou dopravou. Přesto by 44 % dotazovaných ocenilo možnost bezplatného parkování v nejbližším okolí kanceláře.

Terén, nedostatek cyklostezek a vhodných parkovacích míst pro kola cyklistice jako způsobu dopravy do práce nepřeje. Pouze 2 % dotazovaných pravidelně jezdí do práce na kole. Více než třetina respondentů by přesto uvítala více stojanů na kola a šatny se sprchami.

Bezplatné Wi-Fi, jídelny a obchod s potravinami
„Dalším ceněným atributem vybavení kancelářských budov je bezplatná Wi-Fi v celé budově i v jejím nejbližším okolí. Je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti půjde o běžný standard. Náklady na zřízení Wi-Fi sítě přitom nejsou nijak vysoké, ocení ji však většina zaměstnanců (69 %) bez ohledu na věk,“ říká Petr Kareš, vedoucí oddělení pro zastupování nájemníků v JLL.

Zaměstnanci ze segmentu sdílených podnikových služeb (BPO/SSC) by také chtěli, aby v jejich kancelářské budově či jejím nejbližším okolí byla například kantýna, restaurace, obchod s potravinami či kavárna. Všechny tyto možnosti by podle nich zvýšily komfort a pohodlí pracoviště.