Kde hledat lidi? Třeba s pomocí programu Autismus v práci

Ani ten, komu byla diagnostikována porucha autistického spektra, se nemusí zříkat kvalifikované práce a tím pádem lepších životních podmínek. Společnost SAP Services z pražských Nových Butovic takto zaměstnává hned několik zaměstnanců, kteří by jinak práci sháněli poměrně těžko. Sama díky programu Autismus v práci získala kvalitní a loajální zaměstnance.

 

Více než stovka zaměstnanců po celém světě

Nápad zaměstnávat lidi, kterým byl diagnostikován Aspergův syndrom, vznikl před pár lety v německé IT firmě SAP. Protože se německý pilotní program osvědčil, byl aplikován i v několika jiných zemích, kde již zaměstnává více než 100 lidí. Mezi lidmi s poruchou autistického spektra se hledají zejména programátoři či jiné IT profese. V České republice, ve společnosti SAP Services, běží program rovněž, zaměstnává však lidi i v jiných, než IT profesích. V tuto chvíli jich v oblasti zpracování dat či administrativě pracuje osm. „Naším cílem je do roku 2020 zaměstnávat jedno procento lidí s touto diagnózou, což odpovídá i jejich podílu v populaci. Nutno však podotknout, že podstatou tohoto projektu není vytvoření specializovaného oddělení, ale plné začlenění těchto zaměstnanců do pracovního procesu,“ říká Alexandra Pálková, koordinátorka programu Autismus v práci ve společnosti SAP Services.

 

Přijímací řízení na míru

V době velmi nízké nezaměstnanosti firmy hledají lidi, kde se dá. SAP Services díky svému programu objevil zdroje kvalitních zaměstnanců, kteří bezvadně zvládají kvalifikovanou práci, mají jen trochu problém s komunikací. A proto byl pro ně vytvořen speciální přijímací systém. „Mnozí uchazeči popisují, že měli problém přijít na klasický přijímací pohovor. Stávalo se jim, že například dlouho obcházeli konkrétní dveře do firmy a báli se zde zaklepat. Pokud se už dokázali na rozhovor dostavit, měli problém s pohledem personalistovi do očí. Když personalista o jejich hendikepu nevěděl, mohl to vyhodnotit negativně a tím je od možnosti práce zcela odstřihnout,“ vysvětluje Alexandra Pálková.

Klasický přijímací pohovor tedy kandidáti s Aspergerovým syndromem nemusí absolvovat. Místo toho prochází speciálně upraveným přijímacím řízením, jehož podoba se v čase upravovala. Začínalo se kreativní hrou s legem, během níž měli uchazeči o práci vyřešit nějaký problém – například sestrojit robota, který bude pomáhat seniorům. Postupem času vyvinula společnost SAP Services ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus tříkolové přijímací řízení, které respektuje handicap těchto uchazečů, ovšem ukáže jejich přednosti. K těm patří například smysl pro dodržování nastavených mechanismů a pravidel či odolnost vůči nástrahám stereotypní práce. A právě při analytické práci s daty, tedy činnosti, které se často v SAP Services řeší, tyto vlastnosti vyniknou.

 

Integrace

Zaměstnanci přijatí v rámci programu Autismus v práci jsou plně integrovaní se svými kolegy. Sedí ve velkých kancelářích firmy mezi ostatními zaměstnanci, pouze někdy se pro ně najde vhodnější místo, například jeden zaměstnanec sedí v koutě zády k ostatním, aby ho jejich přítomnost nerozptylovala. K dispozici je jim průběžní podpora Národního ústavu pro autismus, jinak se jejich podmínky ani výkon nijak neliší od ostatních, tedy nehandicapovaných zaměstnanců. „Na práci u nás hodnotí především to, že jsou finančně nezávislí, že mají dobrou kvalifikovanou práci, že se jim opravdu líbí pracovní prostředí a že je jejich kolegové berou, podnikají s nimi i mimopracovní akce, což svědčí o jejich plné integraci do týmu,“ říká Alexandra Pálková.

 

Projekt Autismus v práci jasně ukazuje, že zaměstnávání lidí s jmenovanou diagnózou, je velkým plusem. Pro společnost, pro uchazeče a rozhodně i pro firmu samotnou. Loajálních a kvalitních zaměstnanců totiž není nikdy dost!