Podnikové služby už zaměstnávají 75 tisíc lidí a dále rostou

České firmy podle asociace ABSL objevily popularitu poskytování služeb do zahraničí. V sektoru, který v ČR generuje 3 % HDP, mají z pohledu počtu zaměstnanců česká centra sdílených podnikových služeb již třetí největší podíl. Před nimi jsou centra amerických a německých společností, avšak česká centra nejen rychleji rostou, ale i častěji vznikají.

Informace vyplývají z letošního výročního průzkumu ABSL, který mapuje stav segmentu podnikových služeb v České republice. „Zatímco v případě zahraničních center situovaných do České republiky patří k hlavním oborům činnosti finanční, marketingové, logistické a personální služby, česká centra se zabývají především IT službami. Nově vzniklá centra jsou však orientovaná například i na digitální marketing. řízení talentů či jiné odborné oblasti,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel ABSL, s tím, že vznikající česká centra jsou často relativně malá, s desítkami zaměstnanců. Díky tomu lze pozorovat meziroční snížení průměrného počtu zaměstnanců center zastoupených v českém segmentu podnikových služeb: z loňských 361 je letošních 333, a to i přesto, že většina center nabírá nové zaměstnance a expanduje. Celých 84 % center předpovídá, že do konce roku 2017 rozšíří počet svých zaměstnanců v průměru o 16 %.

Představitelé ABSL, zleva Jonathan Appleton, Ota Kulhánek

Z více než 200 center podnikových služeb, která sídlí na českém trhu, je 26 z žebříčku Fortune 500 nejvýznamnějších globálních firem. Zhruba 50 % tvoří evropské firmy, přičemž největšími evropskými investory jsou v oboru podnikových služeb kromě samotné ČR Německo a Velká Británie. „Brexit může kartami ještě výrazně zamíchat. Očekáváme, že vystoupení Velké Británie z Evropské unie povede celou řadu investorů k přestěhování svých provozů do EU. Česká republika přitom bude patřit mezi nejčastěji zvažované lokality,“ okomentoval Jonathan Appleton. Kromě USA a Evropy v České republice najdeme například i kanadská, singapurská či indická centra.

Jako další výrazný fenomén segmentu podnikových služeb se dle letošního průzkumu jeví zavádění robotické automatizace. Zatímco v roce loňském využívalo pokročilou automatizaci procesů 17 % společností, dnes je jich již polovina. Robotizace, dříve využívaná jen pro rutinní úkoly typu skenování faktur či tvorby reportů tak přichází i do dříve nepředstavitelných oblastí, jako je například tvorba smluv anebo personalistika. „Lidská činnost se díky tomuto fenoménu posouvá od rutinních operací k sofistikovanějším úkolům. Vzniká nová generace odborníků, kteří díky své znalosti IT a procesů mohou naprogramovat pro roboty ty správné algoritmy a pak již jen sledovat jejich výkonnost a řešit nestandardní situace. Proměňuje se proto profil nejčastěji hledaných zaměstnanců,“ říká Jonathan Appleton s tím, že v segmentu podnikových služeb není na pořadu dne zánik některých profesí v důsledku zavádění automatizace či umělé inteligence. „Firmy jednoduše lidi převedou na jiné činnosti a kompetence, což jim umožní zkvalitnit služby a růst podnikání.“

„Signály z trhu naznačují, že v letošním roce poroste náš segment zhruba 16 % tempem. Jediné, co by mohlo tento boom ohrozit, je aktuální nelehká situace na trhu práce. Naším cílem je ve spolupráci s univerzitami, vládními organizacemi a partnery zajišťovat dostatek vhodných talentů, aby byla udržitelnost tohoto segmentu stejně jako jeho dynamika zachována,“ řekl na závěr Jonathan Appleton.

Podnikové služby v číslech

 • 75 000 zaměstnanců celkem
 • 72 % zaměstnanců s VŠ vzděláním
 • 70 % zaměstnanců z řad absolventů
 • 59 % žen
 • 33 % zaměstnanců z řad cizinců
 • 96 % center zaměstnává cizince
 • 31 cizích jazyků využívaných v centrech podnikových služeb
 • 76 % zaměstnanců využívá částečný nebo plný home office
 • 61 % firem chce rozšířit škálu poskytovaných služeb
 • 41 % firem plánuje rozšíření zákaznické báze
 • 63 % firem spolupracuje s českými univerzitami
 • 84 % firem plánuje nabírat nové zaměstnance a růst v průměru o 16 %