SAP Services: Popularita e-learningu během práce z domova roste

S přechodem na režim práce z domova během karantény stoupl mezi zaměstnanci zájem o vzdělávání a osobní rozvoj. To potvrzuje průzkum oborové organizace ABSL a zkušenosti pražského centra podnikových služeb SAP Services ukazují, že u nejpopulárnějších kurzů vzrostl počet studentů až o sto procent.

„Mnoho našich zaměstnanců pojalo současný nouzový stav jako příležitost k osobnímu a profesnímu rozvoji.   Všeobecný trend nasvědčuje tomu, že o online kurzy je dnes větší zájem. Převedli jsme proto s pomocí dostupných nástrojů SAP do online prostředí i ta školení, která běžně probíhají za fyzické přítomnosti kolegů i lektorů,“ říká Iveta Chválová, ředitelka SAP Services, s tím, že do virtuálního prostředí firma záhy po zavedení karantény přesunula například i zaškolování nováčků.

Zvýšený zájem zaměstnanců o vzdělávání v době karantény potvrzuje i nedávný průzkum oborové organizace ABSL. Vyplývá z něj, že nárůst zájmu o firemní kurzy registruje 60 % center podnikových služeb. Dvě třetiny zaměstnanců mají zájem zejména o kurzy zaměřené na osobní rozvoj, 42 % se věnuje vzdělávání s cílem získat nové kompetence a 33 % se účastní jazykových kurzů.

Kromě povinných kurzů, jako je první pomoc nebo ochrana osobních dat, má každý zaměstnanec SAP Services možnost vybrat si z několika tisíc online kurzů ty, které jej zajímají z hlediska profesního či osobního rozvoje. Mezi měkkými dovednostmi, které chtějí zaměstnanci rozvíjet, jsou oblíbené například agilita a odolnost, rozhodování a řešení problémů, inovativní myšlení či konstruktivní spolupráce. Zájem je také o témata jako řízení změn, vytváření efektivních prezentací či lepší organizace času, nebo kreativní workshop zaměřený na výuku koncentrace zahrnující nejrůznější hry na zlepšení paměti.

Stálou nabídku kurzů firma SAP Services nyní rozšířila také o speciální online vzdělávací program, který reaguje na aktuální potřeby zaměstnanců v době nařízené práce z domova. Pomáhá zaměstnancům nejen s technickou zručností při práci s nástroji na vzdálenou komunikaci, ale také se zvládáním emocí v nejisté situaci, či překonáváním pocitů izolace. „Velmi oblíbený je momentálně kurz Mindfulness, jehož ambasadorkou pro pražskou kancelář je naše kolegyně z oddělení globální mobility. Ta je zároveň i instruktorkou jógy. Půlhodinová týdenní virtuální setkání jsou zaměřená na psychohygienu, soustředění a odbourávání stresu,“ přibližuje Iveta Chválová s tím, že od zahájení práce z domova mají tyto lekce pravidelně dvakrát tolik účastníků než dříve.

Z kurzů, které v SAP Services organizují v rámci Peer to Peer vzdělávání (zaměstnanci učí zaměstnance), patří kromě Mindfulness například i kurzy zaměřené na finance a účetnictví, pořádané experty pro kolegy ze stejných oborů. Hned po nařízení práce z domova se lektoři rozhodli přenést i tyto profesní kurzy do virtuálního prostředí. Peer to Peer kurzy, kdy zaměstnanci vzdělávají své kolegy, jsou v rámci center podnikových služeb SAP unikátem, globálně s nimi v Praze začali jako první a ostatní tento koncept přebírají, aktuálně kurzy spouští centrum na Filipínách.