Autism at Work má v SAP za sebou tři úspěšné roky

Kyra Müller a Arthur William Kastler, kteří program Autism at Work v ČR rozvíjejí a galavečerem provázeli

Třetí výročí programu Autism at Work (Autismus v práci) oslavily v prostorách Trojského zámku v Praze společnosti SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Galavečerem provázeli Kyra Müller a Arthur William Kastler, kteří program Autism at Work v ČR rozvíjejí.

Program Autism at Work, v rámci něhož společnosti SAP Services, SAP Ariba, SAP Concur zaměstnávají lidi, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra, úspěšně funguje v České republice již tři roky. „Aktuálně díky tomuto programu zaměstnáváme 11 lidí. Kromě programátorů jsou to i specialisté na zpracování dat či pracovníci v oblasti HR a financí. SAP globálně plánuje zaměstnávat 650 lidí s touto diagnózou,“ říká Arthur William Kastler, který má program Autism at Work ve společnosti SAP v ČR na starosti, a dodává: „Podstatou projektu není vytvoření specializovaného oddělení, ale plné začlenění těchto zaměstnanců do pracovního procesu.“

Kyra Müller a Arthur William Kastler, kteří program Autism at Work v ČR rozvíjejí a galavečerem provázeli
Kyra Müller a Arthur William Kastler, kteří program Autism at Work v ČR rozvíjejí a galavečerem provázeli

Díky programu Autism at Work nemusí uchazeči s poruchou autistického spektra absolvovat klasický přijímací pohovor, který je oproti ostatním zájemcům znevýhodňuje. V současnosti procházejí tříkolovým přijímacím řízením, které vyvinula společnost SAP Services ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus a jež respektuje uchazeče zejména v oblasti komunikace, a naopak ukazuje jejich přednosti. Program Autism at Work obdržel čestné uznání Aplaus, které uděluje Národní ústav pro autismus. Společnost SAP Services za něj také získala ocenění Zaměstnavatel bez bariér, jehož garantem je Konto Bariéry.

Galavečera v Trojském zámečku se zúčastnila více než stovka hostů, zejména z řad zaměstnanců společností SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur a partnerských organizací. Na začátku večera promluvila Sarah Loucks ze společnosti SAP o tom, proč jsou diverzita a inkluze důležité. Kristýna Rungeová ze SAP Services se poté věnovala tématu neurodiverzity, shrnula základní fakta a nedorozumění týkající se autismu a přiblížila aktuální stav programu Autism at Work. Kromě České republiky běží v dalších 12 zemích a zahrnuje více než 140 pracovníků, z nichž tři čtvrtiny jsou muži. Na začátek programu Autism at Work v ČR zavzpomínala také Andrea Hepnerová, která v té době byla ředitelkou SAP Services. Jacob Ringler ze společnosti SAP Concur, která se do programu zapojila v letošním roce, zmínil, co je k tomuto kroku vedlo, jaké jsou jejich první zkušenosti a jaká mají očekávání a plány do budoucna.

Mikuláš Štubňa ze SPOSA Slovakia představil simulátor autismu ve virtuální realitě i další aktivity, které lidem s autismem pomáhají k co největší samostatnosti, jako například podpora při hledání zaměstnání, rehabilitační centrum, rodinné komunitní kempy a další. Simulátor autismu ve virtuální realitě je první svého druhu, ve třech scénářích (kavárna, škola, veřejná doprava) umožňuje zažít svět očima osoby s autismem. Projekt má za sebou řadu mezinárodních úspěchů včetně ocenění Top 5 v rámci Global Sabre Awards, a používají jej i na americké výzkumné univerzitě MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Dagmar Mega přiblížila projekt Snoezelen, což je multisenzorické prostředí navržené ke stimulaci smyslů za pomoci světelných efektů, barev, zvuků, hudby, materiálů a podobně. Úvodní část programu zakončila panelová diskuse. Na závěr galavečera zahrál dramatický soubor amatérů nejen s Aspergerovým syndromem Dr.amAS představení Sněhen. Sněhen je 13. kalendářní měsíc mezi lednem a únorem, který reflektuje nenaplněná přání hlavního hrdiny a obsahuje například i svátky jmen neexistujících v běžném kalendáři.