Grafton představil HR trendy v podnikových službách

Firmy bojují o lidi. Výroba, IT a podnikové služby jsou 3 nejexponovanější segmenty. Proč tomu tak je a jaké příležitosti a hrozby z pohledu HR sektor podnikových služeb může očekávat?

Současný trh práce je ovlivňován zejména malým počtem uchazečů o zaměstnání a rychlým růstem volných pracovních míst. Podle údajů MPSV se letošní situace podobá stavu v roce 2009, kdy na trhu bylo zhruba 150 tisíc míst, a relativně málo uchazečů, něco přes 300 tisíc. K současné situaci směřoval trh přibližně od roku 2014, kdy bylo v naší novodobé historii nejvíce uchazečů, přes 600 tisíc, a méně než 50 tisíc volných míst.

ČR v těchto ohledech vyniká dokonce i v rámci celé EU. Podíl volných pracovních míst na jejich celkovém počtu je u nás podle údajů Eurostatu 3 %, což je nejvíce v EU. Tento podíl navíc roste v rámci evropského společenství nejrychleji a indikuje nerovnováhu na trhu práce. Pro srovnání, například na Slovensku je to 1 %, v Polsku 0,7 %, v Řecku 0,3 % a v Německu 2,6 %.

 

 

Situaci na trhu práce letos práce také významně ovlivňuje pokračující ekonomické oživení a velmi nízká nezaměstnanost (v dubnu 4,4 %). Prohlubuje se nerovnováha mezi poptávkou po zaměstnancích a nabídkou práce ze strany uchazečů. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných kandidátů jsou proto společnosti ochotnější zaměstnávat znevýhodněné uchazeče na trhu práce, kteří mají například nedostatek praxe, vyšší věk, pečují o děti či jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Zvyšuje se také poptávka po kandidátech ze zahraničí a zrychluje se náborový proces. Jedním z nejdůležitějších trendů je také zrychlování růstu mezd, zatímco v roce 2014 to bylo 2,4 %, v roce 2015 šlo o 3,4 % a v roce 2016 už o 4,5 % s tím, že letošní růst bude minimálně na úrovni loňského.

 

Co stojí za růstem?

Výrobní sektor v ČR roste díky tradiční české orientaci na průmysl, dobré pověsti českého technického školství a stále konkurenčním mzdám českých pracovníků, IT je na vzestupu díky pronikání technologií do prakticky všech složek české ekonomiky i lidského života a obor podnikových služeb zase díky tomu, že stávající centra sdílených podnikových služeb v ČR rozšiřují své již existující funkce a přebírají další procesy ze zemí EU i mimo ni. Protože je centralizace mnoha podnikových procesů velkým trendem, dá se očekávat, že obor v následujících letech silně poroste. I když se některé procesy, zvláště ty, které vyžadují méně odborných znalostí a mají povahu helpdesku, přesouvají z ČR dál na východ, přichází do ČR procesy nové, vyžadující pokročilé know-how. Jako příklad uveďme oblast financí: vedle tradičních transakčních služeb centra postupně zpracovávají celou řadu analytických a reportingových úloh, která vyžadují know-how a pokročilé technické dovednosti. Centra tedy již neposkytují jen rutinní úlohy typu zpracování faktur, ale i základní účetní analýzy, controlling a reporting a zaměstnávají zkušené odborníky. Podobně centra působící v oboru IT služeb – ta se již neomezují pouze na IT helpdesk, ale zahrnují i komplexnější IT služby a řešení.

 

Příležitosti

Centra podnikových služeb stejně jako další segmenty trhu mohou v oblasti HR využít řadu příležitostí pro získávání kvalifikovaných kandidátů. Jedná se například o vysokou nezaměstnanost v jižní Evropě, především mezi mladými lidmi. Brexit zase otevírá přístup k tisícovkám občanů EU, kteří jsou v nejistotě, zda zůstanou ve Velké Británii anebo se budou muset přestěhovat. Komunity cizinců v Praze a Brně přispívají k snadnějšímu lákání cizinců. Svůj vliv může hrát také politická situace v Turecku a imigrační krize, se kterou se vyrovnávají především Francie, Německo a severské země.

Konkrétně v centrech sdílených podnikových služeb mají kvalifikovaní kandidáti z jihovýchodní Evropy příležitost dosáhnout na vyšší mzdy, především pokud jde o jazykově vybavené absolventy s měkkými dovednostmi. Lidé z jiných měst, ve kterých se kumulují centra, jako jsou například Budapešť, Bratislava, Krakov či Katowice, mají v ČR zase více kariérních příležitostí a větší komunity expatů. Praha a Brno, jakožto multikulturní centra, přitahují cizince svojí velikostí, příznivou polohou a kvalitou života.

 

Hrozby

Výkonnost a rozvoj všech jmenovaných exponovaných oborů a zejména pak sdílených podnikových služeb ohrožuje vysoká míra fluktuace. Většina zaměstnanců hledá nové pracovní místo do 2 let, přestože dle průzkumu Grafton Recruitment se více než 50 % dotázaných zaměstnanců domnívá, že by to měly být 3-4 roky. Situace je o to složitější u těch pracovních pozic, jejichž náplní práce je jsou především rutinní úkoly. Transakční povaha práce vede k demotivaci pracovníků a vysoká konkurence tlačí na čím dál vyšší mzdy a lepší benefity. Podle odborníků z Grafton Recruitment patří mezi možná řešení rotace zaměstnanců mezi pozicemi, jejich vysílání do zahraničí a více řídicích úrovní. Důležitá je také konkurenceschopná Employee Value Proposition a silná značka zaměstnavatele. A samozřejmě nové metody náboru zaměstnanců.

 

Zkušenosti a inspirace z praxe

Například Balasz Paroczay, expert na sourcing, doporučuje především o vícekanálovou strategii náboru, která nemůže zahrnovat jen tzv. recruitment marketing (job boards, sociální sítě,…), ale také vztahy s univerzitami, alumni, referenční programy, konference a setkání, direct sourcing, tedy aktivní vyhledávání uchazečů online i telefonicky a v neposlední řadě využívání služeb personální agentury. Zajímavé projekty v oblasti náborů zavádějí i některé firmy. Společnost SAP Services, jedno z největších center podnikových služeb v ČR, přesunula v oblasti náboru svoji pozornost z tzv. job boards portálů, aby oslovila pasivní kandidáty, kteří představují až 90 % trhu, a rychle a efektivně přiváděla kvalifikované kandidáty. Toho dosáhla s využitím sociálních sítí, moderních technologií a díky vysoké aktivitě.

 

Mzdový průzkum

Unikátní průzkum finančního ohodnocení v Česku v oboru podnikových služeb srovnal 66 typových pracovních pozic, a to včetně regionálních rozdílů. Například v zákaznických službách bral specialista zákaznické péče s dalším jazykem kromě ČJ a AJ v roce 2016 v Praze 30-35 tisíc hrubého měsíčně, letos je to 30-37 tisíc, v Brně přitom zůstala výše mzdy na úrovni 25-30 tisíc. V oboru finance a účetnictví měl účetní pro závazky s dalším jazykem a alespoň 2letou praxí v Praze vloni 35-40 tisíc a letos 37-42 tisíc, v Brně se jednalo o 27-32, resp. 32-37 tisíc. V IT službách nastupoval uchazeč s dalším jazykem mimo ČJ a AJ na pozici IT podpory vloni v Praze za 35-40 tisíc a letos za 35-45 tisíc, přičemž v Brně se jednalo o 24-29, resp. 25-35 tisíc. Mzdový průzkum Business Services 2017 můžete získat na webu personální agentury Grafton Recruitment.