Mezi benefity roste zájem o služební auta a sick days

Obavy o zdraví, ekonomickou stabilitu a jistotu zaměstnání způsobily změny v prioritách zaměstnanců i uchazečů o práci. Ve srovnání s dobou před vypuknutím pandemie se Češi nyní více zajímají o benefity, které umožní ochránit či utužit jejich zdraví. Vyplývá to z průzkumu zaměstnaneckých preferencí, který v únoru a červnu letošního roku zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment.

Mezi benefity, o které mají uchazeči o práci největší zájem, letos vede flexibilní pracovní doba spolu s prémiemi či jinými finančními bonusy, 5 a více týdnů dovolené a v případě dělnických pozic i firemní stravenky. „I když se zaměstnavatelé v uplynulých letech snažili nabídku benefitů co nejvíce přizpůsobit preferencím svých zaměstnanců, stále panuje poměrně velká propast mezi tím, co firmy poskytují, a tím, o co mají zaměstnanci skutečný zájem,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment. Asi největší rozdíl mezi nabídkou a poptávkou je v případě 13. platu, příspěvku na dovolenou a dorovnání mzdy v případě pracovní neschopnosti.

Zaměstnancům jde o zdraví

Kromě nejpopulárnějších a nejčastěji poskytovaných benefitů průzkum ukázal i rostoucí snahu zaměstnanců chránit své zdraví. „Průzkum jsme realizovali ve dvou vlnách, před vypuknutí pandemie a po ukončení nouzového stavu. Při porovnání obou výsledků bylo patrné, že v červnu respondenti výrazně více tíhli k benefitům, které souvisí s péčí či ochranou zdraví,“ komentuje Jitka Součková s tím, že největší růst zájmu byl zaznamenán v případě práce z domova, zdravotního volna, nadstandardní zdravotní péče a služebních aut.

Home office

Nouzový stav nahnal většinu pracovníků z řad bílých límečků do domácích kanceláří. Práce z domova byla již dříve velmi vyhledávaným benefitem, ovšem ne každá firma jej dle zaměstnanců nabízela v dostatečné míře. V době pandemie si zaměstnavatelé ověřili, že home office funguje, produktivita lidí během něj neklesá a spokojenost roste. A to se odrazilo na širší nabídce. Zatímco ještě v březnu si na nedostatek možností práce z domova stěžovalo 40 % bílých límečků, nyní je to jen 27 %. Home office v době před koronavirem alespoň částečně pravidelně využívalo 52 % kancelářských pracovníků, v červnu však již 70 %. V IT firmách jde dokonce o ještě větší podíl. Zájem o práci z domova v rámci průzkumu vyjádřilo přes 95 % respondentů z řad bílých límečků a zaměstnanců IT firem.

Zdravotní volno

Pandemie způsobila i vyšší míru poskytování tzv. sick days, neboli zdravotního volna. V březnu tuto možnost nabízelo 57 % zaměstnavatelů bílých límečků, dnes již 65 %. Jde o benefit, který zabrání pracovníkům s prvními symptomy prakticky jakéhokoliv onemocnění přijít do kanceláře a šířit nákazu mezi kolegy. Dá se tedy očekávat, že se jeho nabídka ve firmách ještě rozšíří. Potenciál je patrný zejména u modrých límečků, kde zdravotní volno může nyní využívat pouze 38 % pracovníků, v době před pandemií to bylo o 10 procentních bodů méně. Zájem o něj však má téměř 90 % respondentů průzkumu z řad modrých límečků a 95 % z řad bílých límečků.

Nadstandardní zdravotní péče

Se zdravím souvisí i další benefit, o který se ve srovnání s dobou předkoronavirovou nyní zdvihl zájem. Jde o nadstandardní zdravotní péči. Tu obvykle dříve nabízeli zejména zaměstnavatelé bílých límečků, nyní o ni však roste zájem i u dělníků. Zájem o tento benefit má 65 % respondentů, ovšem jen 18 % jej může čerpat.

Služební auto a parkovací místo

Zajímavou změnou oproti dobám před pandemií je růst poptávky zaměstnanců z IT po služebním autě a současně i místě na parkování. Cestování hromadnou dopravou s sebou nese jistá zdravotní rizika, proto jde o logický vývoj situace. Zároveň je tato změna priorit velkou příležitostí pro firmy, které nemohou najít potřebné IT experty. Nabídka služebního auta s parkováním jim bezpochyby zvýší šance. Tento benefit nabízí jen třetina zaměstnavatelů, zájem o něj je ale dvojnásobný.

TOP 5 nejžádanějších benefitů

Bílé límečky IT Modré límečky
Flexibilní pracovní doba Flexibilní pracovní doba Bonusy/prémie
Bonusy/prémie Možnost práce z domova Dovolená 5 týdnů a více týdnů
Dovolená 5 a více týdnů Bonusy/prémie Firemní stravenky
Zdravotní volno Každoroční revize mezd 13./14. plat
Možnost práce z domova Dovolená 5 týdnů a více týdnů Občerstvení na pracovišti

TOP 5 benefitů, u kterých zájem zaměstnanců převyšuje nabídku zaměstnavatelů

Bílé límečky IT Modré límečky
13./14. plat 13./14. plat Dorovnání mzdy při zdrav. neschopnosti
Příspěvek na dovolenou Individuální rozpočet na osobní růst Příspěvek na dovolenou
Dorovnání mzdy při zdrav. neschopnosti Příspěvek na dovolenou 13./14. plat
Individuální rozpočet na osobní růst Příspěvek na MHD Individuální rozpočet na osobní růst
Vánoční odměny Dorovnání mzdy při zdrav. neschopnosti Vánoční odměny