Nábor cizinců v SAP Services pokračoval navzdory pandemii

V SAP Services pokračoval nábor nových zaměstnanců i v průběhu nouzového stavu. Přijímáni byli jak uchazeči z ČR, tak i cizinci. „Protože mnoho z nich žilo v České republice již před nástupem do SAP Services, mohli začít prakticky okamžitě. Určité procento našich zaměstnanců z řad cizinců se však za námi stěhuje z domovských zemí, a u nich jsme museli relokaci posunout na dobu, kdy se opět otevřou hranice,“ popisuje Iveta Chválová, která vedle své role ředitelky SAP Services zastává i významnou nadnárodní roli, v rámci níž v SAP vede oddělení globální mobility.

Tým tohoto oddělení poskytuje podporu všem zaměstnancům společnosti na světě. Součástí jejich práce je mimo jiné pomoc se stěhováním zaměstnanců, zajištění víz či pracovních povolení a konzultační činnost. Během pandemie se věnovali hlavně monitorování situace v jednotlivých zemích, sledovali, kde jsou uzavřeny hranice a imigrační úřady, a byli také v kontaktu se zaměstnanci, kteří zůstali „uvězněni“ v zahraničí a nemohli se vrátit zpět domů. „I když se situace zlepšila, několik našich kmenových zaměstnanců kvůli uzavřeným hranicím nadále zůstává v cizině. Odjeli do zahraničí bud’ na služební cestu či dovolenou a už jim nebylo povoleno se vrátit, anebo cestovat nechtějí kvůli obavám z onemocnění. Museli jsme individuálně posoudit situaci každého z nich, ujistit se, že mají platné imigrační dokumenty a cestovní pojištění, a zhodnotit jejich daňový status,“ vysvětluje Iveta Chválová a dodává: „Opatření kolem Covid-19 přinesla zcela novou zkušenost pro nás všechny, a často byla spojena s nejistotou a emočním vypětím. Nejdůležitější bylo poskytnout zaměstnancům podporu, a ujistit je, že se mají na koho obrátit.”

I navzdory pandemii a propouštění v řadě oborů pražské centrum SAP Services čeká v následujících měsících další růst. Praha je pro společnost SAP strategickou lokalitou, a proto SAP Services v nadcházejícím období ještě posílí zdejší působnost. Jedním z důvodů je i skutečnost, že Praha dokáže přitáhnout kvalifikované a talentované pracovníky ze všech koutů světa. „Naši zahraniční kolegové si kromě krás a dobré dostupnosti Prahy cení i zdejší vysoké úrovně kvality života a zdravotnictví. Navíc je zde spousta pracovních nabídek a díky velkému počtu mezinárodních firem se mohou obejít i bez znalosti českého jazyka. Kolegové ze zahraničí také velmi oceňují pracovní flexibilitu a možnost práce z domova,“ říká na závěr Iveta Chválová.

Celkem v SAP Services pracují zástupci 75 různých národností, přičemž velkou část tvoří zaměstnanci ze zemí mimo Evropskou unii. Právě na občany třetích zemí se vztahují složitější pravidla zaměstnávání a pokud přijdou o práci, mají ze zákona pouze 3 měsíce na to, aby přepsali svou zaměstnaneckou kartu na nového zaměstnavatele. Kvůli zavřeným hranicím navíc zůstalo mnoho z nich v ČR bez možnosti návratu do své domovské země. „Vliv pandemie a s ní spojeného propouštění se tak promítl i do zvýšeného zájmu cizinců o naše volné pracovní pozice. Nejčastěji šlo o uchazeče, kteří dříve působili v turistickém ruchu, či jako lektoři cizích jazyků,“ vysvětluje Iveta Chválová, ředitelka SAP Services.

Obor podnikových služeb, ve kterém SAP Services působí, patří k největším zaměstnavatelům kvalifikovaných cizinců v ČR. Dle oborové asociace ABSL tvoří ze 120 000 zaměstnanců českých center podnikových služeb již nyní 43 % cizinci a se sílícím globálním záběrem center jejich podíl ještě poroste. SAP Services poskytuje zejména finanční, personální a administrativní služby všem světovým pobočkám softwarové firmy SAP. Zaměstnanci zde při své práci využívají řadu cizích jazyků, a to mnohdy i méně obvyklých. Rodilí mluvčí jsou proto pro firmu velkým přínosem, díky nim může pobočkám SAP po celém světě poskytovat podporu ve skutečně široké škále jazyků.