Mimořádná placená doba dovolené? Jedna z nejatraktivnějších zaměstnaneckých výhod

Čas jsou peníze, a to platí dvojnásob pro společnosti, které zaměstnancům poskytují placenou dovolenou nad rámec zákonem dané doby. Průzkum platových portálů Paylab.com zjistil, že atraktivita tohoto bonusu, stejně jako flexibilních pracovních úvazků, roste. A firmy v Česku jsou v tomto ohledu velmi štědré.

Kolik dovolené mají Češi v porovnání s jinými zeměmi?

Podle zákoníku práce mají zaměstnanci v České republice nárok na čtyři týdny řádné dovolené, některé profese vymezené zákonem dokonce na pět týdnů. Odpočinek ve formě placené dovolené ale není všude samozřejmostí: zaměstnavatelé v USA například nemají ze zákona povinnost proplácet ani jeden den volna a mnozí tam to, co je v Evropě běžné, nabízejí jako nadstandardní firemní benefit.

Největšího luxusu si v tomto směru užívají ve Velké Británii, kde je minimální zákonná lhůta pro placenou dovolenou nejvyšší (28 dní). Za nimi následuje Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Lucembursko a Švédsko, kde je zákonné minimum 25 dní volna. Naopak země jako Turecko, Izrael, Mexiko, Japonsko a Kanada nabízejí v porovnání s Evropou jen zlomek zákonné placené dovolené.

Mnoho evropských zemí poskytuje více volných dní mimo zákonem stanovenou dobu v podobě státních svátků. Nejvíce národních svátků v Evropě mají na Slovensku (15), na Maltě (14), ve Španělsku (14), v Rakousku (13) a v Chorvatsku (13); posledním jmenovaným se vyrovnáme i v ČR se 13 svátky.

 

Dovolená navíc – od jednoho dne až po neomezenou délku

Objem dovolené navíc, kterou firmy poskytují, se výrazně liší. Pokud se na zastoupení tohoto benefitu podíváme z pohledu jednotlivých zemí zařazených do průzkumu platových portálů Paylab, Česká republika jednoznačně vede. Na tuto výhodu u nás „dosáhne“ 33 % zaměstnanců. S propastným rozdílem následují Bulharsko (14 %) a Slovensko (10 %). Nejméně si tohoto benefitu užijí zaměstnanci v Polsku (3,6 %) a v Maďarsku (1,2 %).

Jaké jsou další závěry průzkumu Paylab? Zaměstnanci si dovolené navíc více považují v zemích, kde je méně dnů volna nebo v zemích, kde je méně národních svátků v pracovní dny. Některé společnosti nabízejí i příležitostné volno – například na narozeniny zaměstnanců. Velmi atraktivní formou motivace je poskytnutí tohoto benefitu věrným zaměstnancům, kteří pracují pro danou společnost více let.