SAP Services rozšiřuje záběr, prostor dostávají experti z oblasti práva, ochrany dat či digitalizace firemních procesů

Pražské centrum podnikových služeb SAP Services významně rozšiřuje záběr poskytovaných služeb a zvyšuje podíl expertních pozic. Vedle svého původního zaměření na finanční a personální služby nově z Prahy všem pobočkám SAP připravuje i obchodní smlouvy, provádí audity zaměřené na ochranu dat či pomocí technologií modernizuje interní procesy. Počet rolí s novým zaměřením během uplynulých pěti let vzrostl o 350 procent a tvoří již čtvrtinu všech pracovních pozic.

Orientace na nové, často vysoce kvalifikované a specializované činnosti, je v současné době výrazným trendem celého oboru podnikových služeb. Vysoká míra digitalizace umožnila centralizovat a jako službu na dálku zpracovávat i procesy, které dříve musely být obsluhovány místně v každé z poboček firmy. Dle oborové asociace ABSL začínají česká centra podnikových služeb také hrát větší roli v hlavním podnikání mateřských firem, nefungují již jen jako servisní, ale nově i jako znalostní centra, která poskytují přidanou hodnotu a podílí se na transformačních projektech.

K týmům a odbornostem, které v souvislosti s rozšířením záběru SAP Services v Praze nově fungují, patří například tým kombinující právní a technologické znalosti. Zabývá se zjednodušováním, sjednocováním a digitalizací právních dokumentů, například obchodních smluv. „V jistém smyslu jde o revoluci v oblasti podnikového práva. Finální znění smluv se připravuje s pomocí technologií skládáním z jednotlivých částí, které obsahují pouze relevantní informace. Výsledkem je výrazné zrychlení celého procesu a zároveň vyšší spokojenost zákazníka již v době začátku smluvního vztahu,“ říká Iveta Chválová, ředitelka SAP Services, a dodává: „Našim právním expertům se tak například podařilo zredukovat rozsah smlouvy na dodávku softwarových řešení SAP pro zákazníka na čtvrtinu původního rozsahu.“

Další novinkou je tým, který se zaměřuje na optimalizaci interních procesů s využitím inteligentních řešení SAP. Cílem je nejen zeštíhlení současných procesů, ale i vysoká míra agility a uživatelské přívětivosti. Inovace, které během tohoto procesu vznikají, se následně promítají i do zdokonalování samotných produktů SAP. Nově z Prahy působí i tým, jehož náplní práce je ochrana dat a osobních údajů. Pracovníci z tohoto oddělení se zabývají audity, ale pomáhají i obchodním zástupcům s různými typy komunikace se zákazníky.

„Záběr rozšiřujeme i v oblastech, které pro nás byly typické i dříve, tedy ve financích a HR. Nově se například věnujeme přípravě finančních výkazů pro všechny světové pobočky SAPu, hlášení jejich finančních výsledků místním úřadům, či převádění mezinárodních účetních standardů do vnitřních účetních směrnic,“ vypočítává Iveta Chválová. V globálním týmu, který se zabývá mzdami, je pak nově expertka na analýzu HR procesů, které mají vliv na výpočet mezd zaměstnanců. Identifikuje slabá místa a navrhuje standardizaci postupů, a pokud to legislativa umožňuje, tak i jejich automatizaci.

Z průzkumu asociace ABSL vyplynulo, že počet procesů spravovaných v českých centrech se za poslední 3 roky zvýšil o 26 %, což s sebou nese i růst počtu zaměstnanců. Dle nedávno publikované studie Vize lídrů o podnikových službách v nové digitální době se i díky rozšiřování záběru z oboru podnikových služeb do pěti let stane dominantní sektor české ekonomiky, a to jak z pohledu počtu zaměstnanců, který dosáhne na 180 000, tak i z hlediska ekonomické výkonnosti. „Podobně jako roste celý obor, roste i naše centrum. Za uplynulých pět let se v SAP Services zvýšil počet pracovníků, kteří se zabývají novými oblastmi, více než trojnásobně,“ říká na závěr Iveta Chválová s tím, že do budoucna se počítá s dalším rozšiřováním. Podnikové služby již tedy nenabízí kariéru jen účetním, IT specialistům nebo odborníkům na péči o zákazníky, ale i právníkům, analytikům, bezpečnostním expertům a mnoha dalším.