Stres výrazně snižuje produktivitu a spokojenost zaměstnanců

Z analýzy pracovního trhu agentury Grafton Recruitment vyplývá, že až 60 % Čechů si stěžuje na velké množství práce a téměř dvě třetiny cítí stres a vyčerpání. Spolu s nízkou mzdou je stres dokonce častým důvodem k odchodu ze stávajícího zaměstnání. Vysoká míra pracovního stresu má také vliv na fyzické i psychické zdraví zaměstnanců a efektivitu jejich práce. Řešením může být firemní psycholog nebo mindfulness programy.

„Až 60 % Čechů si dnes stěžuje na velké množství práce, nejčastěji jsou to ženy a lidé se základním vzděláním. Právě tato skupina pak obvykle cítí i stres a vyčerpání. Z naší analýzy vyplývá, že pouze

14 % lidí v práci stres nepociťuje,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment, a dodává: „Vysoká míra pracovního stresu výrazně ovlivňuje produktivitu a spokojenost zaměstnanců a způsobuje vysokou fluktuaci. V době nedostatku lidských zdrojů napříč všemi obory a regiony České republiky je to velmi nežádoucí jev.“

Z analýzy vyplynulo, že často je ve stresu téměř pětina Čechů (18 %), polovina (51 %) pak stres pociťuje jen občas, ovšem pravidelně. Existuje i tzv. pozitivní stres, který funguje na bázi adrenalinu a je krátkodobou a víceméně pozitivně nahlíženou záležitostí. Tento motivující typ stresu někdy zažívá 17 % respondentů.

Stres vede zaměstnance k hledání nové práce

Stres a vyčerpání patří spolu s nízkou mzdou mezi hlavní důvody, které vedou zaměstnance k odchodu ze zaměstnání. „Odolnost vůči stresu je velmi individuální. Obecně však platí, že pokud si zaměstnavatelé chtějí své pracovníky udržet, měli by se snažit nastavit zdravé a příjemné firemní prostředí a kulturu. Pouze zdraví a spokojení zaměstnanci přinesou firmě dlouhodobou prosperitu,“ popisuje Jitka Součková. Zaměstnavatelé tak mohou např. podporovat zdravý životní styl svých zaměstnanců pomocí nejrůznějších benefitů, jako jsou příspěvky na cvičení nebo delší pauzy na oběd. Na pracovišti pak mohou vytvořit relaxační a odpočinkové zóny. Využít lze také nejrůznější kurzů či školení zaměřených na stress management, work-life balance, relaxaci nebo zdravý životní styl.

Firemní psycholog a mindfulness programy

Zejména větší organizace začínají také zavádět firemní psychology anebo tzv. mindfulness programy, zatím jde však jen o ojedinělé případy. Podle průzkumu Evropské agentury pro bezpečnost práce z roku 2016 pouze 16 % podniků v zemích Evropské unie uvádí, že využívají služeb psychologa. Na prvním místě se nachází Švédsko a Finsko, kde interního či externího psychologa využívá až 60 % podniků. Česká republika je pod evropským průměrem, firemní psycholog je k dispozici pouze v 7 % případů.

Mindfulness je vědecká metoda, díky které je možné naučit se pracovat se svými myšlenkami a využívat je efektivně pro svoji kreativitu. Hlavními přínosy programu z pohledu zaměstnavatele jsou spokojenější a výkonnější zaměstnanci, kteří lépe spolupracují se svým okolím, jsou méně ve stresu, lépe se soustředí a jejich práce je efektivnější.