Čeká nás boj s roboty? Představy o budoucím partnerství lidí a strojů se liší

Už dávno není otázkou, jestli postupující digitalizace a nové technologie promění vztah lidí a strojů ve skutečné partnerství. Ostatně přes 80 procent z 3 800 šéfů středních a velkých podniků působících ve 12 oborech se shoduje na tom, že lidé a stroje budou v jejich firmách do pěti let pracovat jako integrované týmy. Nicméně, jak ukazuje globální průzkum společnosti Dell Technologies, jejich očekávání od budoucnosti jsou velmi rozdílné a jejich postoje se dělí téměř na poloviny.

Kupříkladu 48 procent si myslí, že čím více závisíme na technologiích, tím více můžeme ztratit v případě kybernetického útoku, přitom téměř stejné procento z dotázaných (52 procent) takovou hrozbu nevidí. Přesně na půl se pak rozdělili lídři zapojení do výzkumu v otázce, jestli jim automatizované systémy uvolní čas. Přitom jen 42 procent se domnívá, že možnost předat část povinností strojům je učiní v práci spokojenějšími. „Na budoucnost existují v zásadě dva protichůdné pohledy. Úzkostí živená představa o zastarávání lidstva, nebo optimistický názor, že technologie vyřeší nejzávažnější společenské problémy,“ podotýká Jeremy Burton, marketingový ředitel společnosti Dell Technologies.

Drtivá většina dotázaných manažerů se domnívá, že jejich firmy prozatím na přicházející změny nedokáží reagovat dostatečně rychle. Jen 27 procent dokáže zapojit digitální technologie do všeho, co dělají. Dokonce téměř necelá polovina (42 procent) má pochybnosti o tom, jestli budou jejich firmy konkurenceschopné i za deset a více let, téměř 60 procent se pak obává toho, že se změnami neudrží tempo. Přitom zákony a regulace vidí jako bariéru jen pětina dotázaných. Celkem 61 procent vidí největší bariéru v absenci digitální vize a strategie, ale také v nedostatečné připravenosti pracovníků. I proto jsou účastníci průzkumu přesvědčeni, že velkou výzvou budou přicházející změny i pro oblast školství a vzdělávání. Jejich úkolem totiž bude připravit žáky na povolání, která ještě neexistují. To potvrzuje prognóza organizace IFTF, že 85 procent povolání, kterým se budeme věnovat v roce 2030, zatím ještě neexistuje.

Burton připomíná, že vstupujeme do období převratných změn. I když podnikoví lídři zastávají protichůdné pohledy na budoucnost, shodují se na potřebě transformace. Drtivá většina z dotázaných očekává, že během následujících pěti let dokončí jejich společnosti transformaci na softwarově definovanou firmu (89 procent), vytvoří si účinnou obranu proti kybernetickým útokům (94 procent) a dokáží poskytovat své produkty formou služby (90 procent).