Je motivace formou odměn či sankcí minulostí?

Firmy, které ponechávají zaměstnancům více volnosti a samostatnosti při výkonu jim svěřené práce, mají více motivované, výkonné a loajální pracovníky. Potvrdil to nejnovější výzkum vědců z University of Melbourne. Podle něj jsou lidé vnitřně motivováni, pokud se mohou svobodně rozhodnout, že budou plnit své pracovní povinnosti. Motivace formou odměn nebo sankcí je již podle odborníků minulostí.

Z aktuální studie odborníků z University of Melbourne, které se zúčastnilo více než 30 000 zaměstnanců z celého světa, vyplývá, že vedoucí pracovníci, kteří používají styl řízení lidí známý jako autonomně podpůrný (spíše než kontrolní), mají v týmu vysoce spokojené a motivované zaměstnance. Tento trend, který se potvrdil ve všech zemích světa bez ohledu na odlišnou národnost a kulturu, spočívá v poskytnutí pracovníkům větší volnosti a samostatnosti v jednání a při výkonu jim svěřené práce. Lidé tak mají větší prostor při vlastním rozhodování, s čímž souvisí i převzetí větší odpovědnosti za vlastní pracovní výkon a dosažené výsledky.

Výzkum tedy ukázal, že podpora autonomie v pracovních týmech vede k pozitivním výsledkům, jako je posílení vnitřní motivace, angažovanosti a loajality u zaměstnanců. „Jedná se o pracovníky, kteří jsou vnitřně motivováni a řídí se vlastním vědomím, kdy se mohou svobodně rozhodnout, že budou vykonávat svou práci a budou schopni zvládnout své pracovní úkoly. Jsou navíc obklopeni lidmi, kteří je podporují, jako jsou mentoři či koučové,“ vysvětlila personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz. Kromě toho, že se zaměstnanci mohou sami rozhodovat, mohou také přispívat svými názory k rozhodování managementu na vyšší úrovni.

V rámci podpory autonomie vedení nevyužívá kontroly plnění úkolů, které omezují autonomii, a také například sankce nebo odměny. Podle studie jsou totiž zaměstnanci více motivovaní a spokojení, pokud nejsou závislí na tradičních motivačních nástrojích typu odměn a sankcí. „Základní nástroje pracovní motivace, mezi které patří odměny a sankce, jsou již minulostí. Lidé, kteří jsou vnitřně motivováni, nepotřebují být již poháněni metodou odměn a trestů, protože samotná vlastní aktivita a iniciativa je pro ně velkou odměnou. Tyto praktiky mají také pozitivní vliv na psychiku zaměstnanců. Snižuje se například pravděpodobnost, že pracovníci budou trpět vyhořením,“ dodala Gabriela Kodenková.