Stále více zaměstnanců chce před podpisem smlouvy vidět své budoucí pracovní místo

Až 79 % uchazečů o práci v oboru podnikových služeb chce vidět své pracovní místo ještě předtím, než podepíše pracovní smlouvu. Vyplývá to z průzkumu společností ABSL, JLL a Skanska a potvrzuje to skutečnost, že pracovní prostředí patří k významným argumentům pro přijetí či odmítnutí pracovní nabídky. Průzkum se zaměřil i na spokojenost zaměstnanců center podnikových služeb s uspořádáním kanceláří a na využívání kancelářských technologií.

Nedostatek zasedacích místností a potenciál pro zlepšení podoby pracovního místa

Pro 63 % zaměstnanců je důležité, aby měli příležitost spontánně kontaktovat své kolegy a projednat s nimi denní operativu. Uspořádání kanceláře jim z toho pohledu velmi vyhovuje, spokojenost vyjádřily dvě třetiny respondentů. Méně zaměstnanců je však spokojených s počtem uzavřených jednacích místností. Jen 10 % respondentů nemá problém získat rezervaci zasedací místnosti, kdykoliv je potřeba. Jistý potenciál ke zlepšení nabízí i samotné pracovní místo zaměstnanců. Možnost pracovat z pohodlného místa považuje za důležité 90 % respondentů. Svůj vliv na to má bezpochyby i skutečnost, že na svém pracovním místě tráví zhruba 84 % svého pracovního času. „Spokojených s úrovní komfortu je pouze 60 % respondentů, 40 % je ovšem nespokojeno,“ říká Blanka Vačkova, vedoucí oddělení průzkumu trhu v JLL, a dodává: „Důvodů může být mnoho, nejčastěji respondenti uvádí nedostatek přirozeného světla, špatnou klimatizaci, nemožnost otevřít okno či nepohodlný nábytek. V každém případě představují samotná pracovní místa velký potenciál ke zlepšení.“

Ke spokojenosti může přispět i otevíratelnost oken, celých 72 % respondentů chce mít možnost otevřít okno, a to i přesto, že se tím sníží funkčnost klimatizace.

 

Ticho a možnost koncentrace

Možnost koncentrovat se, když je potřeba, považuje za důležitou 93 % respondentů, ovšem jen 37 % je spokojeno se současným stavem. „Jde o aspekt, kterému nyní firmy věnují značnou pozornost. Velkoplošné kanceláře často nazývané jako openspace dnes pomalu nahrazují modernější prostory složené z menších zón. Již pětina respondentů dnes v takto strukturovaných kancelářích pracuje a ohlasy jsou veskrze pozitivní,“ komentuje Blanka Vačkova. Firmy se snaží koncentraci svých lidí podpořit i tím, že eliminují hluk, například s pomocí pohodlných a odhlučněných telefonních budek, kde si mohou zaměstnanci v klidu vyřídit potřebné telefonní hovory. Ostatně i z průzkumu vyplynulo, že možnost nerušeně realizovat telefonický hovor je důležitá pro 69 % zaměstnanců a s realitou je spokojená téměř polovina respondentů.

 

Technologie včera a dnes

Pro sektor podnikových služeb je typické využívání moderních technologií. „Technologie také výrazně ovlivňují podobu celého oboru, dávají vzniknout novým typům služeb, umožňují spolupracovat na dálku a eliminují rutinní činnosti. Dle Vize 2025, kterou jsme připravili ve spolupráci s předními odborníky z českých center podnikových služeb, se celý obor bude stále více orientovat na výzkum a vývoj a IT služby,“ okomentoval Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje poskytovatele podnikových služeb, Možnost využívat a rozvíjet moderní technologie přitom oceňuje zejména generace mileniálů, kteří se v českých centrech podnikových služeb pomalu stávají nejsilnější generací. Jaké technologie tedy dnešní zaměstnanci při práci využívají? Ke komunikaci s kolegy či zákazníky používá 87 % zaměstnanců instant messaging či skype (před dvěma lety jen 32 %), 76 % respondentů využívá online úložiště (před dvěma lety 37 %), 69 % pracovníků využívá software pro vzdálený přístup, který umožňuje pracovat z domu (před dvěma lety 31 %) a 67 % zaměstnanců pracuje s počítačem vybaveným hned několika monitory (před dvěma lety 36 %), což dle mnoha studií zvyšuje efektivitu až o 30-40 %. Velký posun je patrný i při využívání web konferencí. „Vybavenost technologiemi dokumentuje styl práce v centrech podnikových služeb, kde je komunikace a spolupráce velmi důležitá,“ říká Jonathan Appleton.

 

„Jsme jedním z nejaktivnějších developerů pražských kanceláří, v současné době máme v různých fázích přípravy 100.000 m2 nových administrativních prostor. Intenzivně se zabýváme tím, jak lidé kanceláře používají a co ke své práci nejvíce potřebují. Naše budovy jsou po technické stránce na špičce tuzemského stavitelství a mají nejvyšší environmentální certifikáty. Jdeme o krok dál a usilujeme o špičkové interiéry, které nově posuzuje certifikace WELL. Budovy, které získají certifikát WELL, se pyšní prostředím, které je nejen efektivní, ale také příjemné, přátelské a zdravé. Stavíme chytré budovy, které jsou plně variabilní, nabízí maximum přirozeného osvětlení, cirkuluje v nich čerstvý vzduch a nabízí prostory pro relaxaci,“ uvádí Alexandra Tomášková, Leasing & Asset Director, Skanska Property Czech Republic.