VŠ absolventi se cítí připraveni na digitální dobu

Nová studie společnosti Accenture ukazuje, že tři ze čtyř čerstvých absolventů vysokých škol si myslí, že je jejich vzdělání připravilo na dnešní dobu digitálních pracovních sil. I přes přirozenou digitální zdatnost pouze 19 % těchto nových absolventů preferuje webové komunikační nástroje, zatímco téměř čtyři z 10 (39 %) upřednostňují interakce s kolegy tváří v tvář.

Ve všech dotazovaných zemích většina nových absolventů, tj. absolventů v roce 2017, již má za sebou kurzy z oblasti digitálních věd nebo informatiky v době nástupu do svého prvního zaměstnání – od 66 % ve Velké Británii po 76 % v Německu – a má tak vysoce ceněnou digitální mentalitu. S těmito zkušenostmi většina nových absolventů vítá umělou inteligenci (AI) a jiné pokročilé technologie, od 56 % ve Španělsku po 70 % v Itálii, a věří, že tyto nové technologie posílí jejich pracovní zkušenosti. Noví absolventi přesto hodnotili komunikaci a schopnosti řešení problémů (po 38 %) jako dovednosti, díky kterým budou pro potenciální zaměstnavatele zajímavější.

Kromě připravenosti na další digitální pracovní sílu studie také zjistila, že tím, jak absolventi vysokých škol získávají zkušenosti z „reálného světa“, vzrůstá jejich touha pracovat pro velké společnosti. Například u nedávných absolventů – u těch, kteří ukončili studium v roce 2015 nebo 2016 – chce téměř každý třetí pracovat u velké společnosti. Kromě toho se většina nedávných absolventů (od 54 % v USA po 72 % ve Francii) cítí překvalifikována a dělá práci, pro kterou není potřeba jejich vzdělání. U těchto absolventů je téměř třikrát větší pravděpodobnost, že zůstanou u nějakého zaměstnavatele, pokud budou jejich schopnosti plně využívány.

Čerství absolventi jsou dobře připraveni pro vstup do pracovního procesu. Při nástupu bude mít dokončenou nějakou stáž nebo praxi 82 % absolventů z roku 2017 – v Německu 93 %. To dokazuje snahu mít praktické dovednosti již od prvního dne kariéry.

Budoucí pracovní síla je také flexibilní, neboť drtivá většina čerstvých absolventů je ochotna se přestěhovat do jiného města nebo regionu za vhodnou pracovní nabídkou: od 75 % v USA po 89 % ve Španělsku. Téměř polovina čerstvých absolventů (49 %) považuje za přijatelné pracovat o víkendech nebo po večerech, zatímco 84 % čerstvých absolventů by zvažovalo po ukončení vysoké školy absolvovat stáž, pokud by jim to pomohlo v nalezení zaměstnání.