Zaměstnancům SAP po celém světě pomáhá chatbot z Prahy

Digitálního asistenta, který zaměstnancům SAP z celého světa pomáhá řešit personální agendu, vyvinuli experti SAP ve spolupráci s odborníky z týmu HRdirect pražského centra podnikových služeb SAP Services. Česká republika je zároveň jednou z pěti pilotních zemí, kde tento chatbot již funguje. Do konce roku bude sloužit jako primární kontakt při řešení personálních otázek pro 100 tisíc zaměstnanců.

Anglicky komunikující HR Chatbot podporuje kromě textových zpráv i rozpoznávání hlasu. Zaměstnancům je k dispozici 24 hodin denně přes webové rozhraní i mobilní aplikaci. Při řešení dotazů vychází z centrální, průběžně aktualizované databáze informací a znalostí, kde je uloženo více než 25 000 nejčastějších otázek a odpovědí. Digitální asistent z nich vybere nejvhodnější řešení a předloží ho uživateli. „Zaměstnanec tímto způsobem může získat informace spojené s interními směrnicemi, od benefitů až po pracovně-právní otázky. Například snadno zjistí, jaké možnosti uvolnění z práce existují a v jakých situacích na ně má nárok,“ říká Arthur William Kastler, který v SAP Services působí jako manažer oddělení HRDirect. V budoucnu se plánuje napojení chatbota na další interní databázové systémy, které mu umožní provádět i složitější úkoly a zkrátit dobu potřebnou na jejich vyřízení.

HR Chatbot neslouží pouze k usnadnění práce zaměstnanců působících v oblasti lidských zdrojů, ale i jako ukázka využití nejmodernějších technologií. Pro řadu lidí představuje možnost pracovat s pokročilými technologiemi důležitý faktor, podle kterého hodnotí zaměstnavatele a rozhodují se při volbě další pracovní kariéry. Společnost SAP Services si v tomto ohledu vede velmi dobře, podle průzkumu personální agentury Randstad dokonce v oblasti využívání technologií dosahuje nejvyššího skóre. I proto byla již několikrát po sobě vyhlášena za nejatraktivnějšího zaměstnavatele v oboru podnikových služeb v ČR.

HR Chatbot není jediným projektem SAP Services v oblasti automatizace. Zdejší experti se věnují i vývoji aplikací spadajících do oblasti prediktivní analytiky, jejichž cílem je zvýšení kvality poskytovaných HR služeb pro zaměstnance SAP po celém světě. Tyto aplikace dokáží na základě dat o chování zaměstnanců a o tom, jak je ovlivňují jednotlivé události v průběhu roku, s předstihem a adekvátně reagovat na požadavky, jež se v průběhu kalendářního roku obvykle mění. Z hlediska oddělení lidských zdrojů by se například takto dal na různých regionálních úrovních předpovídat očekávaný objem dotazů a žádostí, stejně jako povaha problémů, které zaměstnanci budou potřebovat řešit.

„HR oddělení tak například zjistí, kdy a s jakými dotazy či žádostmi se zaměstnanci budou na jeho pracovníky obracet i jaké další události budou pravděpodobně následovat, a dle toho si naplánovat zdroje. Například na začátku kalendářního roku je období daňového zúčtování, takže do vyřizování dotazů ze strany zaměstnanců je potřeba zapojit více lidí se znalostí daní a účetnictví,“ popisuje Iveta Chválová, ředitelka SAP Services. Prediktivní analýza tak umožní proaktivní plánování, lepší rozhodování, zvýší kvalitu HR služeb pro pobočky SAP, a tím povede ke zlepšení zaměstnanecké zkušenosti.

Nasazení robotické automatizace a umělé inteligence v oddělení lidských zdrojů se v SAP vždy realizuje jako spolupráce mezi odděleními HR a IT. Zaměstnanci HR tak sami navrhují automatizaci svých procesů a podílejí se na jejím nasazení.