Jak efektivní nábor zaměstnanců pomáhá podnikům dosáhnout jejich cílů?

Zaměstnanci jsou klíčovým faktorem úspěchu každé firmy. Zajímat bychom se ale neměli jenom o jejich profesní zkušenosti, znalosti a technické předpoklady pro výkon na dané pozici či práci s konkrétní technologií. Velmi důležité a rozhodující jsou i charakterové vlastnosti uchazeče, jestli zapadne do týmu a jestli je aktivní a otevřený učit se novým věcem. V oboru IT, kde jde vývoj velmi rychle dopředu a kde se rodí nové technologie a přístupy jak na běžícím pásu, to platí dvojnásob.

Začátkem tohoto roku oslavilo české R&D centrum společnosti Veeam páté výročí od svého založení. Dnes se rozkládá na ploše přibližně 9 000 m2 ve dvou pražských lokalitách, kde se vyvíjí téměř celé produktové portfolio pro zákazníky z celého světa. Veeam zde zaměstnává už 400 lidí a úspěšně pokračuje v náboru nových talentů, a to i přes kritický nedostatek odborníků na trhu práce. Hovořili jsme s Alisou Strelnikovou, ředitelkou pro získávání talentů v oblasti výzkumu, vývoje a technologií ve společnosti Veeam, která nám poskytla 5 tipů, díky nimž se vám bude při náboru zaměstnanců v oblasti IT dařit. Alisa doporučuje zaměřit se při tvorbě personální strategie na následující oblasti:

Výběr správných uchazečů o zaměstnání začíná už výběrem správného náboráře

V každé organizaci fungují různá oddělení, která vyžadují specifické typy zaměstnanců, ať už z pohledu kvalifikace, charakteru nebo časové náročnosti jednotlivých pozic. Každé oddělení nebo oblast působení zaměstnanců má svá specifika a tomu odpovídá i cílová skupina na trhu práce, na kterou je třeba se při hledání vhodných kandidátů zaměřit. Na každou takovouto specifickou oblast je tedy nezbytné angažovat samostatného náboráře, který ovládá tato specifika, dlouhodobě se dané oblasti věnuje a má potřebnou erudici pro oslovení a zaujmutí kandidátů, a který dlouhodobě kolem sebe buduje komunitu potenciálních zaměstnanců a rozvíjí v rámci ní svoji reputaci. Nám se tento přístup osvědčil, a zejména v současnosti, kdy je obtížné získat nejen IT experty, se nám díky specificky zaměřeným a na trhu práce etablovaným náborářům daří získávat správné zaměstnance.

Investujte do vzdělávání svých (IT) náborářů

V dnešní vysoce konkurenční a zrychlené době, kdy kandidáti stíhají projít celým výběrovým procesem a obdržet nabídku do tří pracovních dnů, se od prvotního kontaktu s náborářem očekává daleko více než dříve. Náborář by se měl umět nejen perfektně domluvit jazykem komunity, ve které hledá talenty, ale měl by mít i technické znalosti na úrovni pozice, na kterou vede výběrové řízení. Pozice v pražském R&D centrum se nám daří obsazovat i právě díky schopnosti našich náborářů již od počátku rozeznat technické kvality uchazečů a být jim rovnocenným partnerem v diskusi. 

Pověst na trhu práce je důležitější, než si myslíte. V IT to platí dvojnásob

Že si uchazeči hledají informace o svém budoucím zaměstnavateli asi nikoho nepřekvapí. Reference je i při hledání nové práce stejně důležitá, jako kdekoliv jinde. V IT, zejména pak u těch odbornějších pozic, takové informace komunita aktivně sdílí. IT experti mnohdy nehledají práci, protože musí, ale práci mění, protože chtějí. Důvodů je pro to celá řada, od atraktivity technologií, se kterými mohou v té které firmě pracovat, až po větší benefity či lepší platové podmínky. A právě proto je i zde klíčová dlouhodobá činnost náborářů, kteří by měli sami aktivně image firmy jako dobrého zaměstnavatele budovat v rámci komunity, na kterou se zaměřují. Image pak pracuje za nás, uchazeči o místo se hlásí sami. Není výjimkou, že se na naše náboráře obracejí různí IT specialisté s dotazem, zda bychom nezvážili otevřít pro ně vhodnou pozici.  

Neobsazujte jen volnou pozici, hledejte správného zaměstnance

Základem úspěšného náboru zaměstnanců je pochopení, že cílem není jen obsadit pozici, ale obsadit ji správným kandidátem. Nezaměstnávejte každého, kdo vyhovuje po technické stránce. Zaměřte se na takové charakterové vlastnosti, osobnostní rysy a způsob myšlení, jaké odpovídají vaší firemní kultuře. Hledejte lidi, které bude jejich práce bavit a u kterých lze předpokládat, že u vás vydrží. Technikálie se mohou doučit.

Potenciál mladých talentů k rozvoji

S volbou správného kandidáta, který souzní s firemní kulturou, jde ruku v ruce i sázka na mladé talenty. Veeam vyrostl ze startupu do společnosti s globálním dosahem i díky tomu, že dáváme velký prostor k uplatnění i lidem bez praxe. Správné nastavení mysli, odhodlání na sobě pracovat a často i energie a potenciál mládí otevírají prostor pro inovace. Ve Veeamu je kultura „vychovat“ si kolegu velmi rozšířená a přináší své ovoce. Z 99 % obsazujeme seniorní role zpravidla lidmi, kteří u nás přirozeně do dané pozice vyrostou. Tímto způsobem získáváme loajální kolegy, kteří si u nás prošli všemi stupni kariérního postupu, a o to lépe mohou do budoucna mentorovat novou generaci našich zaměstnanců.