Pure Storage roste a současně rozšiřuje i své výzkumné a vývojové centrum v Praze

Společnost Pure Storage, průkopník v poskytování datových úložišť formou služby v multicloudovém prostředí, pokračuje ve svém dynamickém růstu. Finanční výsledky Pure za 3. účetní čtvrtletí roku 2022 ukazují pokračující rozmach v mnoha oblastech. Za 3. čtvrtletí 2022 společnost vykázala meziroční nárůst tržeb o 37 % a nárůst tržeb z předplacených služeb o 38 %. Podle globální čtvrtletní zprávy IDC o trhu podnikových úložišť celkově společnost Pure rostla o 26 %, a to v situaci, kdy trh jako celek poklesl o 7 %. Tato čísla ukazují úspěch společnosti Pure při podpoře digitální transformace zákazníků, a to ve velmi náročném období. Výsledky společnosti Pure byly podpořeny zvýšenou poptávkou a podílela se na nich všechna oddělení. Nově byla na trh uvedena řešení Pure Fusion, samoobslužná autonomní platforma typu Storage-as-Code navržená pro neomezené škálování, a Portworx Data Service, první databázové služba (Database-as-a Service) pro systém Kubernetes; společnost Pure se i nadále zaměřuje na inovace v rámci celého svého portfolia.

Zákazníci včetně těch z České republice oceňují, že řešení Pure Storage jim zjednodušují podnikové IT a podporují vyšší agilitu. Inovativní nabídky společnosti Pure nyní využívají organizace všech velikostí, od malých a středních firem až po velké podniky a známé značky z oblasti e-commerce, zdravotnictví, finančních služeb nebo výroby. K zákazníkům v ČR patří i významné společnosti z oblasti finančních služeb a maloobchodu.

Platba podle spotřeby

Úložiště tradičně představovala bolavé místo firemního IT. Kvůli měnícím se obchodním požadavkům bylo obtížné předvídat potřebnou kapacitu úložiště. Dohody o garantované úrovni služeb (SLA) i cenové politiky dodavatelů byly často komplikované a upgrady i údržba úložných systémů téměř neustále vyžadovaly zapojení IT specialistů. Ti se pak v důsledku této víceméně manuální práce nemohli věnovat kvalifikovanějším úkolům a inovacím přinášejícím přidanou hodnotu. České firmy z tohoto důvodu velmi kladně přijaly inovativní nabídku společnosti Pure, která jim umožňuje využívat úložiště jako službu a s jednoduchým cenovým modelem platby podle spotřeby (pay-as-you-use), s nímž již mají zkušenosti i z jiných oblastí IT. Tento model navíc zákazníkům poskytuje záruku kvality služeb, maximalizuje úroveň zabezpečení a minimalizuje výpadky a odstávky. Díky jedinečnému modelu předplatného Evergreen™ společnosti Pure mohou čeští zákazníci úložiště plynule škálovat a růst, aniž by upgrady úložiště narušovaly plynulý chod podnikání.

„Během posledního roku jsme na českém trhu byli svědky velké změny. Firmy si uvědomily, že k udržení konkurenceschopnosti potřebují urychlit svou digitální transformaci. Požadují zajištění plynulého provozu bez toho, aby se musely potýkat s problémy, jako je nedostatek úložného prostoru, nedostatek potřebných IT odborníků nebo narušení bezpečnosti, například v důsledku útoků ransomwaru. Jinak řečeno, společnosti zjistily, že potřebují flexibilní a automatizovaná řešení,“ uvádí Jacob Ringler, vedoucí výzkumného a vývojového centra společnosti Pure Storage v České republice, a dodává: „Jsem hrdý na to, že Pure Storage je zde proto, aby zákazníkům poskytovala lepší služby. Zákazníci by se přece měli soustředit na své vlastní podnikání a díky řešení Pure Storage by pro ně jejich infrastruktura IT měla být neviditelná. Pomáháme organizacím vítězit nad daty tím, že data zpřístupňujeme v rámci celého podniku, zjednodušujeme je, zavádíme automatizaci a usnadňujeme jejich využívání. Rostoucí zájem o naše nové služby vedl k růstu našeho týmu v Praze, který se v roce 2021 oproti roku 2020 zdvojnásobil.“ 

Význam udržitelnosti

Pro české zákazníky je stále důležitější také odpovědnost za životní prostředí a udržitelnost, zejména s ohledem na celoevropský Green Deel a budoucí dopad této dohody na podnikání. Podle různých odhadů se dnes datová centra podílejí na celosvětové spotřebě energie 2 % – což je zhruba stejně jako letecký průmysl. Mnoho společností proto již nyní přechází na udržitelná datová centra a energeticky účinnější technologie, jako je flash, ale tento trend se bude ještě zrychlovat. Zdánlivě malé změny, např. nahrazení úložišť s klasickými pevnými disky moderními disky flash, mohou mít obrovský dopad na závazky v oblasti ESG. Při použití technologie flash od společnosti Pure potřebují zákazníci o 96 % méně místa než v případě starších pevných disků a mohou těžit z mnohem nižší spotřeby energie. V posledních letech takto zákazníci Pure ušetřili celosvětově až 4 miliardy kilowatthodin (podrobnosti a srovnání).

Agilita podnikání je prioritou

Rostoucí důležitost zachování plynulého chodu podnikového IT se podle průzkumu společnosti Pure Storage projevila i v posílení úlohy ředitelů IT (CIO) při řízení podniku jako celku. CIO jsou nyní přesvědčeni o svém přínosu a zasazují se o další postup digitální transformace. Průzkum také ukázal priority ředitelů IT pro příštích 12 měsíců. Nejčastěji bylo v této souvislosti zmiňováno zavádění a urychlování agility podnikání (87 %), zlepšování digitální zkušenosti pro vzdálenou nebo hybridní práci (77 %), podpora inovací a přehodnocování obchodních modelů (71 %) a optimalizace nákladů a správné dimenzování IT (76 %).

Studie dále ukázala, že vize vedoucích pracovníků v oblasti IT mohou být brzděny zastaralou IT infrastrukturou. Pro dosažení agility, zaměření na zákazníka a inovace musí být vedoucí zaměstnanci podnikového IT schopni flexibilně využívat technologie a podle potřeby je rozšiřovat, ale i jejich kapacity snižovat. Tento přístup pak přináší volnost v rozhodování a umožňuje více času a zdrojů věnovat na investice do inovativních projektů.