Inflace posílila zájem o finanční benefity, Češi touží i po co nejdelší dovolené

Dvojciferná inflace způsobila velký tlak zaměstnanců na růst mezd a finančních benefitů. Bonusy a prémie by napříč obory uvítalo plných 99 % zaměstnanců, podobně populární je i každoroční revize mezd dle inflace či 13./14. mzda. Silný zájem je patrný také u benefitů souvisejících s delší dovolenou nebo větším počtem dnů volna. Mezi preferencemi zaměstnanců a nabídkou zaměstnavatelů však stále přetrvávají velké rozdíly. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

„Finanční benefity patří dlouhodobě k těm nejpopulárnějším, letos však jejich význam podtrhla silná inflace a růst cen. K nejžádanějším benefitům z této skupiny aktuálně patří bonusy a prémie, ocenil by je prakticky každý zaměstnanec bez ohledu na obor působení či pozici. V těsném závěsu pak následuje u bílých límečků a pracovníků z IT každoroční revize mezd dle inflace a u modrých límečků 13./14. mzda. Finanční benefity jsou bohužel zároveň oblastí, kde je patrná největší propast mezi poptávkou zaměstnanců a nabídkou zaměstnavatelů,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group, s tím, že například o dorovnání mzdy při pracovní neschopnosti stojí 88 % modrých límečků, čerpat tento benefit však může jen zhruba desetina z nich. U 13./14. mzdy v případě bílých límečků a u vánočních a výkonnostních bonusů v oboru podnikových služeb je zase nabídka téměř čtyřikrát nižší než poptávka. „Inflace letos u většiny pracovníků způsobila pokles reálné mzdy, tyto benefity se proto stávají velmi důležitým nástrojem k udržení zaměstnanců a výraznou roli hrají i při rozhodování o přijetí nové pracovní nabídky. Zaměstnavatelé by jim proto měli věnovat větší pozornost než dosud,“ doplňuje Martin Malo.

Dovolenou 5 a více týdnů chce téměř každý

U benefitů v podobě dovolené 5 týdnů a více nebo zdravotního volna přesahuje zájem zaměstnanců bez ohledu na obor 90 %. Dovolená 5 a více týdnů je dokonce na prvním místě nejžádanějších benefitů u bílých límečků, na druhém místě u pracovníků podnikových služeb a modrých límečků a na třetím místě u pracovníků z IT. „Dobrou zprávou je, že tento benefit nabízí rostoucí počet zaměstnavatelů. Aktuálně jej mají přibližně dvě třetiny pracovníků z IT, 60 % zaměstnanců podnikových služeb a 61 % modrých a 62 % bílých límečků,“ říká Martin Malo. Žádaná však není jen dovolená nad rámec zákona, ale také příspěvek na ni. U všech oborů jde ale o jeden z benefitů s největším rozdílem poptávky a nabídky. To samé platí i o neomezeném placeném volnu, které by uvítalo 72 % bílých límečků a IT pracovníků, jen 8 % ho však může čerpat.

Flexibilita stále důležitější, objevují se i nové benefity

Na čelních příčkách žebříčku populárních benefitů mají své stálé místo i benefity umožňující flexibilitu práce. I když řada bílých límečků či pracovníků z IT považuje práci z domova či flexibilní pracovní dobu již za standard, stále tyto benefity zmiňují jako zásadní podmínky pro své setrvání v zaměstnání či přijetí pracovní nabídky. Z pohledu generací poptává tento typ benefitů nejvíce generace Y, pro niž je prioritou sladění osobního a pracovního života. Výrazně vyšší zájem mají její zástupci jak o flexibilní pracovní dobu a home office, tak i o možnost nadpracovat si hodiny. Zejména v IT či v podnikových službách se pak v oblasti flexibility začal objevovat nový populární benefit, a sice možnost práce ze zahraničí. Zájem o něj projevilo téměř 90 % zaměstnanců.

Programy na podporu duševního zdraví stále populárnější

Spolu s rostoucím počtem případů psychických problémů a zhoršující se dostupností odborné péče kladou čeští zaměstnanci stále větší důraz na benefity související s podporou duševního zdraví. Významnou roli začínají hrát dokonce i při výběru nového zaměstnavatele. Zájem o ně má větší polovina zaměstnanců, v oboru podnikových služeb dokonce tři čtvrtiny. Čerpat je však může jen 40 % pracovníků podnikových služeb, 25 % lidí z IT, 18 % bílých a 13 % modrých límečků.

Firemní školky, služební auta ani parkovací místa už netáhnou

Nejmenší zájem mají čeští zaměstnanci bez ohledu na obor působení o firemní školky. Jde zároveň o benefit nejméně často poskytovaný zaměstnavateli. Využít jej může jen 7 % respondentů průzkumu. V oboru podnikových služeb pak k nejméně poptávaným benefitům patří i sdílené firemní auto, služební auto pro osobní účely či parkovací místo v sídle firmy. Zároveň jde o benefity s nejmenším rozdílem mezi nabídkou a poptávkou.