Konec pevné pracovní doby, Češi si oblíbili flexibilitu

Pracovní a soukromý čas už Češi nevnímají striktně odděleně. Na pracovní telefonáty, e-maily a textové zprávy reaguje mimo svou běžnou pracovní dobu okamžitě 58 % českých zaměstnanců, 44 % je ochotných řešit pracovní záležitosti během svých dovolených a celých 77 % zase občas řeší své soukromé záležitosti během pracovní doby. Vyplývá to z posledního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad.

Čtyři z deseti oslovených Čechů (42 %) přitom tvrdí, že jejich nadřízený očekává, že budou k dispozici mimo pracovní dobu. To může znamenat, že poměrně velké množství zaměstnavatelů tlačí na pracovníky, aby plnili své úkoly nad rámec běžných povinností, a to včetně víkendů, svátků a dovolených. Češi to ale tak nevnímají, protože ze všech zkoumaných zemí nejméně (17 %) pociťují nátlak řešit pracovní záležitosti během dovolených a volna. Jistě k tomu přispívá i fakt, že se 87 % Čechů, nejvíce ze sledovaných zemí, může během dovolené a volna snadno vzdát svých pracovních povinností.

Celých 44 % Čechů navíc uvádí, že jsou ochotni řešit pracovní záležitosti i během své dovolené, protože rádi zůstávají v obraze. ČR v tomto ohledu patří do průměru, extrémem jsou na jedné straně Indové (84 %) a na straně druhé Rakušané (24 %).

Prolínání pracovního a soukromého času funguje i obráceně. Z průzkumu totiž vyplynulo, že více než tři čtvrtiny (77 %) českých pracovníků občas během své pracovní doby řeší i soukromé záležitosti. ČR v tomto parametru patří nad průměr, který je celosvětově 67 %, přičemž nejvíce se soukromé záležitosti řeší během pracovní doby v Hongkongu (87 %) a nejméně v Itálii (54 %). „Pozorujeme, že se postupně stírá jasná hranice mezi pracovní dobou a osobním volnem, a to především u kvalifikovanějších a samostatnějších pozic, které to umožňují,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Zkušenosti ukazují, že je to pozitivní jev jak pro zaměstnavatele, který tímto způsobem dosáhne vyšší efektivity, tak i pro zaměstnance, kteří mají větší pocit svobody a nemusí řešit problémy s vymýšlením dovolené kvůli návštěvě úřadů, třídních schůzek a podobně. Do značné míry k tomuto jevu přispěl i fenomén práce z domu, respektive odkudkoliv, který se stále více rozmáhá.“