V oboru podnikových a IT služeb letos přibylo 10 tisíc zaměstnanců

Obor podnikových a IT služeb i letos vzrostl o 10 tisíc zaměstnanců. Vzhledem k plánům expanze 59 % center oborová asociace ABSL očekává, že v roce 2025 dosáhne obor kulatých 200 tisíc zaměstnanců. Nejrychleji rostoucími oblastmi podnikových a IT služeb byly letos služby kybernetické a informační bezpečnosti, IT podpora a datová analytika. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu ABSL, který asociace prezentovala na své 10. výroční konferenci začátkem listopadu v Brně.

„I navzdory vyprahlosti trhu práce, krizím, inflaci či geopolitickým otřesům náš obor pokračuje v rozmachu. Považujeme to za velký úspěch, protože za uplynulých deset neprokázal žádný jiný obor české ekonomiky takovou odolnost a konzistentní růst jako ten náš,” vysvětluje Jonathan Appleton, ředitel oborové asociace ABSL, a dodává: „Očekáváme, že v příštích dvou letech v oboru vznikne dalších 25 tisíc pracovních míst, a to napříč celou ČR, zejména v dynamických lokalitách, jako jsou Brno, Liberec, Hradec Králové a České Budějovice. Půjde o inovativní, digitální a globální pozice s vysokou přidanou hodnotou, které představují významný příspěvek k vizi země jako digitálního a inovativního lídra v globálním podnikání.”

V následujícím období plánuje dle průzkumu ABSL dále expandovat a růst 59 % českých center podnikových a IT služeb. Aby firmy mohly nadále rozšiřovat svůj záběr a poskytovat svým mateřským společnostem inovační služby a podporu v takové šíři a kvalitě, jak je od nich vyžadováno, musely kvůli nedostatku lidských zdrojů, který mimo jiné způsobují i málo pružné strategie ekonomické migrace, zintenzivnit adopci technologií, které umožňují automatizovat a zjednodušovat řadu činností. V průměru pak tyto technologie zastanou v každém centru tolik práce jako 53 lidských pracovníků na plný úvazek. „Jsou to právě technologie jako robotická automatizace procesů, umělá inteligence, OCR či nástroje pro vizualizaci dat, které umožňují další růst záběru center, stejně jako jejich produktivity a ekonomického výkonu. Dle našich odhadů ekonomice země ročně přispíváme částkou přes 20 miliard usd,“ doplňuje Jonathan Appleton. Rostoucí přínos české ekonomice pak vyplývá i ze stále větší kvalifikace práce, kterou místní centra odvádí. Dle aktuální průzkumu ABSL jsou nejrychleji rostoucími oblastmi oboru služby kybertnetické a informační bezpečnosti, IT podpora a datová analytika.

Kromě vyprahlého trhu práce musí česká centra čelit i rostoucím nákladům, které by mohly do budoucna ohrozit konkurenceschopnost České republiky jako destinace pro zakládání a provoz center podnikových a IT služeb. Dle OECD číní v ČR zdanění práce 39,82 %, v konkurenčním Polsku však jen 33,62 % a v Irsku, další zemi, která je taktéž dlouhodobě v hledáčku investorů 34,72 %. Jedná se o procentní vyjádření nákladů, které odvádí státu každý zaměstnanec na daních včetně sociálního a zdravotního pojištění k celkovým mzdovým nákladům ze strany zaměstnavatele. „Aby místní centra podnikových a IT služeb odvrátila riziko případného přesunu do levnějších lokalit, musí se snažit o maximální nákladovou efektivitu. A i k té mohou do značné míry přispět technologie. Aktuální trendy a případové studie jsou hojně diskutovány na naší letošní konferenci, která právě dnes začíná,“ říká na závěr Jonathan Appleton a dodává: „Věřím, že bohatý program, na kterém jsme spolupracovali se stovkou prezentujících, nastínil, jak dál udržet tento vysoce kvalifikovaný obor v růstu a přispívat z naší země k inovacím světového byznysu.“